FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt12/12/2017

Jämkningsgrunder för skadestånd

Hej min pappa va sjuk för ett tag sedan. Somnade då i duschen och det blev översvämning i resten av lägenheten. Vattnet ska ha läckt ner till grannarna och vissa saker hos dem ska ha blivit förstörda. Som jag förstår nu så kommer han bli skadeståndsskyldig till både grannar och fastighetsbolaget kan detta stämma att han ska stå för samtliga kostnader helt själv. Förstår oaktsamheten för hans del men tycker det är konstigt att så mycket vatten bara rinner rakt ner till grannarna om fastigheten skulle tagits väl om hand under åren? Han är också mycket rädd att de ska säga upp hans hyresavtal, kan de det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till skadeståndsskyldighet så är huvudregeln att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat en skada, också ska ersätta denna, 2 kap. 1 § Skadeståndslagen. Det finns dock vissa regler som innebär att skadeståndet kan jämkas.

Psykisk störning
Om den som orsakat skadan gjort så under påverkan av en psykisk störning kan detta i vissa fall leda till att skadeståndet nedsätts. Den psykiska störningen ska inte ha varit självförvållad, vilket utesluter störningar till följd av alkohol- eller narkotikabruk, 2 kap. 5 § Skadeståndslagen.

Medvållande
Skadeståndet kan även jämkas om den skadelidande, dvs främst fastighetsskötaren i det här fallet, var medvållande till skadan, 6 kap. 1 § 2st Skadeståndslagen. Så kan ha varit fallet om fastighetsskötaren inte skött fastigheten på ett lämpligt sätt och detta inneburit att skadan blivit större än vad den annars hade blivit. Huruvida det i din fars fall föreligger någon sådan försumlighet och därmed även ett medvållande till skadan, behövs mer information för att avgöra.

Oskäligt betungande
Ytterligare en grund för jämkning kan vara om skadeståndet är så stort att det är orimligt betungande för din far. Vid en sådan bedömning ska dock intresset av att inte betunga din fars ekonomi orimligt mycket vägas mot skadelidandes behov av ersättning, samt övriga omständigheter, 6 kap. 2 § Skadeståndslagen.

Försäkring
Jag vet inte om du har sett över vad din far har för försäkringar, men jag vill även påtala att om hans hemförsäkring innehåller en ansvarsförsäkring så kan denna tänkas täcka i vart fall en del av skadeståndskostnaderna.

Hyresavtalet
Vattenskadorna till följd av översvämningen i din fars lägenhet kan innebära ett brott mot den vårdplikt han som hyresgäst har, enligt 12 kap. 24 § Jordabalken, samt troligtvis utgöra en störning som han även får ansvara för, enligt 12 kap. 25 § Jordabalken. Båda dessa omständigheter skulle kunna utgöra grund för hyresvärden att säga upp hyresavtalet, men jag har för lite information för att kunna göra en klarare bedömning.

Sammanfattning
I första hand bör du se över om någon försäkring eventuellt täcker skadeståndsanspråken som riktas mot din far. Om det inte finns någon försäkring så rekommenderar jag att du talar med en jurist för att utreda huruvida någon jämkningsgrund kan vara tillämplig på din fars fall. Om din fars hyresvärd skulle säga upp avtalet så är detta förmodligen inte i strid med lagen men det kan vara bra att tala med en jurist för att se vilka invändningar som kan vara möjliga i din fars fall.

Hoppas svaret var till hjälp och lycka till!

Julia StenslundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000