Jämkning enligt 12:2 ÄktB påkallad av efterlevande makes barn

2016-04-24 i Make
FRÅGA
Min mamma har avlidit. Hon var gift med X som har två barn. Om dessa barn hävdar 12:2, kan jag då inte få ut min laglott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelse 12 kap. 2 § återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB), här. Vid ena makens död kan den efterlevande maken, och enbart denna, genom att begära jämkning enligt 12 kap. 2 § ÄktB undvika likadelning enligt 11 kap. 3 § ÄktB. Jämkningen behöver inte avse allt giftorättsgods utan den efterlevande maken kan begära att enbart en del inte ska delas.

Om X i ditt fall väljer att jämka enligt 12 kap. 2 § ÄktB behåller din mamma och X vardera sitt giftorättsgods, eller en del av det. För dig innebär detta att du endast ärver ur din mammas giftorättsgods, möjligen ihop med genes andra tillgångar. Dessutom har du som särkullbarn rätt att få ut ditt arv direkt, se närmare 3 kap. 1 § ärvdabalken.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Azra Huzejrovic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (437)
2020-09-20 Vad innebär det när en efterlevande make ärver med fri förfoganderätt?
2020-09-09 Min man hade ett hus innan äktenskapet, vad händer med det om han avlider?
2020-08-31 Vem kan ärva huset om en maken dör?
2020-08-30 Kan nya makar ärva den tidigare makens egendom?

Alla besvarade frågor (84306)