Jämkning av trafikskadeersättning med anledning av sakskador

FRÅGA
Hej.Min kompis hade kört bilen utan giltigt körkort och orsakat en olycka där ingen blev skadade bara bilarna. Han har trafikfösäkring men min fråga är att om försäkringbolaget kan avstå att betala motpartens skador för att han körde utan körkort?Tack
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid trafikolyckor tillämpas reglerna i trafikskadelagen (TSL). Som jag har förstått av din fråga så var det endast bilarna som blivit skadade – det är alltså en fråga om sakskador.

Trafikskadelagen

Enligt lagen utgår trafikskadeförsäkringen för motordrivet fordon om skadan har uppkommit i följd av trafik med ett annat motordrivet fordon och därvid orsakats genom vållande i samband med förandet av det andra fordonet eller genom bristfällighet på det fordonet. I sådant fall utgår ersättningen från trafikskadeförsäkringen för det andra fordonet (10 § andra stycket TSL). För att få ersättning ska skadan ha uppkommit i följd av trafik, med ett annat motordrivet fordon och orsakats av den andra föraren vårdslöshet. Ersättningen utgår då från den andra förarens trafikförsäkring.

Trafikskadeersättning med anledning av sakskada kan dock jämkas om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan. Sådan medverkan till skada anses föreligga, om vållande i samband med förandet av det skadade fordonet har medverkat till skadan (12 § andra stycket TSL). Detta innebär att ersättningen kan jämkas om den skadelidande har varit medvållande till skadan.

Kan försäkringsbolaget avstå från att betala motpartens skador för att din kompis körde utan körkort?

Din kompis trafikförsäkring kan alltså avstå från att helt eller delvis betala ersättning av sakskador som motpartens har lidit. Detta eftersom din kompis har kört utan att ha körkort och kan alltså anses ha varit vårdslöst och medvållande till skadan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (178)
2021-04-03 Jag råkade backa in i en bil, vad behöver jag göra?
2021-03-17 Har jag rätt till skadestånd när jag skadats av en tunnelbanespärr?
2021-02-21 Ersättning för parkeringsskada orsakat av okänt fordon.
2021-02-13 Ersättning för personskada vid trafikolycka

Alla besvarade frågor (91411)