FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt28/12/2020

Jämkning av skadestånd

Vilken betydelse har det att en skadelidande har bidragit till att en skada har inträffat?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du undrar vad som gäller kring skadestånd utifrån din fråga. Detta då skadelidande är ett begrepp som vanligen förekommer inom den typen av frågor. Lagen vi kommer behöva använda oss av är skadeståndslagen (SkL).

Sakskada, personskada och ren förmögenhetsskada

Utgångspunkten vid skadestånd är att den som vållar en sakskada eller personskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). Även den som har vållat en ren förmögenhetsskada genom brott ska ersätta denna (2 kap. 2 § SkL). Om den skadelidande själv har medverkat till en personskada så kan skadeståndet jämkas (6 kap. 1 § första stycket SkL). Jämkning vid personskada sker om den skadelidande har medverkat antingen genom uppsåtligen eller grov vårdslöshet.

När det gäller jämkning av sakskador och rena förmögenhetsskador så skiljer sig kravet på medverkande sig åt från personskada. Vid en sakskada och ren förmögenhetsskada så räcker det med vanlig vårdslöshet (6 kap. 1 § andra stycket SkL). Detta till skillnad från personskada som kräver grov vårdslöshet eller uppsåt från den skadelidandes sida.

Beroende på situationen så kan jämkningen skilja sig åt. Finner man att det skulle vara oskäligt betungande för den skadelidande med jämkning så är det inte säkert att skadeståndet kommer jämkas. Å andra sidan kan det jämkas till noll, det vill säga att ingen ersättning kommer utgå över huvud taget och den skadelidande inte får ut något skadestånd (6 kap. 1 § tredje stycket SkL).

Jag hoppas detta har varit svar på din fråga. Om jag har tolkat din fråga fel så är du alltid välkommen att skicka in en ny där du förklarar mer precist på vilket sätt du undrar vilken betydelse det har att den skadelidande bidragit till att en skada inträffat.

Med vänlig hälsning,

Madelen HenrikssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”