Jämkning av förmånstagareförordnande

2016-10-16 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Min sambo gick bort för tre månader sedan och han hade en livförsäkring som betalades ut till mig enligt förmånstagarförordningen. Vi hade varit sambos i fem år och han hade full kontroll på sina försäkringar. Vi hade en varsin livförsäkring med lika villkor. Han har en dotter på 9 år som alltså inte har fått utbetalt något från denna försäkring. Mamman kommer nu att söka jämkning och jag undrar om det är möjligt att hon kommer att få igenom det och hur det fungerar i så fall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor gällande förmånstagare vid en försäkring regleras i försäkringsavtalslagen (FAL) (här)

Det som gäller vid försäkringar med utbetalning till förmånstagare är just att försäkringstagaren ska kunna välja själv vem denne vill ska få pengarna efter sin död utan att arvsregler reglerar det, och försäkringen är inte i första hand en del av kvarlåtenskapen (det som ska fördelas i arv) efter den avlidne, vilket regleras i 14 kap. 7 § FAL (här). Förordnande används ofta för att till exempel stärka upp en efterlevande sambos ekonomiska situation, då denne vid fördelningen av arv inte får ut så mycket ekonomiskt. I andra stycket samma paragraf (här) tas också frågan om jämkning av ett förmånstagarförordnande upp. För att en jämkning ska vara möjlig enligt paragrafen ska det röra sig om att utbetalningen skulle vara oskäligt mot en bröstarvinge, och då kan en del eller hälften av beloppet omfördelas. Dock används regeln restriktivt och vid en prövning ska man beakta skälen till att förmånstagarförordnande har upprättats samt kolla på bröstarvinges ekonomiska situation.

Det är svårt med den information givet i din fråga att avgöra om det är möjligt med jämkning utifrån de krav som finns i paragrafen då den ekonomiska bilden inte framgår samt inte heller skälen till upprättandet av förordnandet. Däremot kommer din sambos dottter att ärva hans kvarlåtenskap (egendomen som finns efter att han avlidit) enligt arvsregler i lagen då hon är bröstarvinge till honom och genom det få ut egendom. Den aspekten talar emot en jämkning ur det ekonomiska perspektivet.

Bara på den grund att hon är barn till din avlidna sambo är jämkning inte möjlig att få igenom utan man får kolla på den ekonomiska situation som uppstår för att avgöra det.

Skulle det vara så att mamman till din sambos dotter vill försöka genomföra en jämkning ändå måste hon göra det inom ett år från att din sambos bouppteckning blev klar, annars faller rätten för henne att göra det gällande enligt 14 kap. 7 § 4 st. FAL (här)

Hoppas du fick svar på din fråga och återkom gärna med fler frågor!

Mathilda Wihlborg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1339)
2020-09-30 Upprätta en framtidsfullmakt
2020-09-27 Rätten att återkräva egendom som bestulits och därefter hamnat i ny ägares hand.
2020-09-19 Kan man driva in en skuld utan att ha ett skriftligt avtal?
2020-09-15 Försäljning av varor man inte äger

Alla besvarade frågor (84717)