Jämkning av äktenskapsförord

Oktober 2015 skrev jag och min dåvarande fru under ett äktenskapsförord som blev registrerat hos Skatteverket om att det inte skulle bli någon bodelning vid eventuell skilsmässa. Åtta månader senare blev skilsmässan ett faktum. Idag och efter tre år hävdar hon att lagen ger henne rätt till att ångra sig och kan därför drag tillbaka överenskommelsen om bodelningen och att hon är redo för uppdelning av egendom. Om detta möjligt hur kan det hindras? Tack för svar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller för äktenskapsförord?

Huvudregeln är att äktenskapsförordets innehåll ska respekteras och det som ni har kommit överens om ska hållas. Utgångspunkten är att äktenskapsförordet är ett uttryck för er gemensamma vilja.

Är det möjligt att jämka ett äktenskapsförord?

Det är möjligt att jämka (ändra) ett äktenskapsförord om ett villkor i ett äktenskapsförord är oskäligt med hänsyn till förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt (12 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det betyder att jämkning är möjlig om avtalet är oskäligt och missgynnar din dåvarande fru. Det går också att jämka avtalet om det leder till en tydlig snedfördelning av er egendom. Högsta Domstolen (HD) har meddelat att regeln om jämkning av äktenskapsförord ska användas återhållsamt.

Det är denna möjlighet som lagen ger din dåvarande fru att ändra äktenskapsförordet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Tina HashemRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning