Jämkning av äktenskapsförord

FRÅGA
Oktober 2015 skrev jag och min dåvarande fru under ett äktenskapsförord som blev registrerat hos Skatteverket om att det inte skulle bli någon bodelning vid eventuell skilsmässa. Åtta månader senare blev skilsmässan ett faktum. Idag och efter tre år hävdar hon att lagen ger henne rätt till att ångra sig och kan därför drag tillbaka överenskommelsen om bodelningen och att hon är redo för uppdelning av egendom. Om detta möjligt hur kan det hindras? Tack för svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller för äktenskapsförord?

Huvudregeln är att äktenskapsförordets innehåll ska respekteras och det som ni har kommit överens om ska hållas. Utgångspunkten är att äktenskapsförordet är ett uttryck för er gemensamma vilja.

Är det möjligt att jämka ett äktenskapsförord?

Det är möjligt att jämka (ändra) ett äktenskapsförord om ett villkor i ett äktenskapsförord är oskäligt med hänsyn till förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt (12 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det betyder att jämkning är möjlig om avtalet är oskäligt och missgynnar din dåvarande fru. Det går också att jämka avtalet om det leder till en tydlig snedfördelning av er egendom. Högsta Domstolen (HD) har meddelat att regeln om jämkning av äktenskapsförord ska användas återhållsamt.

Det är denna möjlighet som lagen ger din dåvarande fru att ändra äktenskapsförordet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Tina Hashem
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (888)
2019-03-21 Vid giftemål äger fortsatt makarna sin egen egendom
2019-03-17 Vad har man rätt att få av sin före detta make efter äktenskapsskillnad?
2019-03-16 Dold samäganderätt till makes bil
2019-03-16 Finns vårt äktenskapsförord registrerat någonstans och kan vi avregistrera detta?

Alla besvarade frågor (66986)