Jämkning av äktenskapsförord

Hej! Vad kan man göra om äktenskaps förordet är oskäligt eftersom löften emellan inte hålls ?

Hur lång tid efter det äktenskapsförord skrivits?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen äktenskapsbalken (ÄktB). Jag tolkar din fråga som att du vill minska de tänkbara negativa konsekvenser ett äktenskapsförord kan få för dig.

Som regel ska förstås ett äktenskapsförord gälla mellan makarna. För att ändra ett äktenskapsförord krävs att makarna är ense om ändringen.

Enligt min uppfattning finns dock två tänkbara åtgärder för dig beroende på omständigheterna i ditt fall. Den första är att med stöd av de så kallade formkraven i 7 kap. 3 § ÄktB hävda att det är ogiltigt. Formkraven innebär att äktenskapsförordet måste vara skriftligt, undertecknat av makarna samt registrerat hos Skatteverket. Om du vet att ert äktenskapsförord inte uppfyller något av de tre kraven är det ogiltigt och då gäller äktenskapsbalkens bestämmelserna vid äktenskapsskillnad. Annars är det sannolikt att ni upprättat det korrekt.

Ditt andra alternativ, som sannolikt är din bästa tänkbara åtgärd, är att med stöd av 12 kap. 3 § ÄktB begära jämkning av äktenskapsförordet. Detta kan du göra om "äktenskapsförord är oskäligt med hänsyn till förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt". Om ditt aktuella äktenskapsförord faktiskt är oskäligt eller inte kan jag inte bedöma, särskilt eftersom jag inte känner till dina ekonomiska förhållanden. Det jag kan säga är att ert äktenskapsförord sannolikt är att betrakta som oskäligt exempelvis om din make vid upprättandet lurat dig eller motsvarande, eller om det får som resultat att er egendom vid en äktenskapsskillnad fördelas mycket ojämnt.

Det finns ingen frist eller preskriptionstid när det gäller jämkning av äktenskapsförord, så du behöver inte oroa dig över det.

Jag rekommenderar mot bakgrund av ovan att du kontaktar en yrkesverksam familjejurist för rådgivning om du verkligen känner att det finns risk att du kommer drabbas hårt vid en eventuell äktenskapsskillnad. I första hand vore det förstås bäst om du och din make kunde komma överens, men om detta inte är möjligt kan jämkning av äktenskapsförordet bli aktuell.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”