Jämkning av äktenskapsförord

FRÅGA
Finnes skäl till jämkning av äktenskapsförord om båda parter tillförde samma belopp, men äktenskapsförordet kom till för att skydda det gemensamma barnet?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det saknas uppgifter för att jag ska kunna ge ett konkret svar på din fråga men vad som allmänt gäller är följande:

Ersätta tidigare ÄF med nytt:

Ett tidigare äktenskapsförord kan ersättas med ett nytt, avtalsfrihet råder med den begränsning som typtvånget uppställer (typtvånget innebär att villkor inte får utgöra "osäkerhetsmoment", egendom ska antingen vara enskild eller giftorättsgods, inga tidsmässiga villkor etc). Det viktiga är att det nya äktenskapsförordet iakttar formkraven som följer av 7:3 ÄktB, dvs är skriftligt, undertecknat och registrerat för att det ska vara giltigt. På så sätt kan ni få ett äktenskapsförord som fördelar egendomen mellan er på ett annorlunda sätt.

Jämkning av ÄF vid bodelning pga äktenskapsskillnad, ena makens död eller vid bodelning under pågående äktenskap:
I detta fall tillämpas 12:3 ÄktB. Paragrafen ger bestämmelser om jämkning vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad som vid ena makens död. Paragrafen är sålunda tillämplig också vid bodelning under äktenskapet efter anmälan till tingsrätt enligt 9:1 st. 2 ÄktB. En sådan bodelning förutsätts ske under enighet mellan makarna. Är ni eniga så att säga, kan ni strängt taget fördela egendomen mellan er efter behag.
12:3 ÄktB innebär att om ett villkor i ett äktenskapsförord är oskäligt med hänsyn till förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt, får det jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen. Bestämmelsen är avsedd att användas för att ge den ekonomiskt svagare maken ett skydd mot att stå helt egendomslös efter ett kanske långvarigt äktenskap och är utformad på samma sätt som 36 § AvtL. Jämkningsmöjligheten som utgör ett undantag från huvudregeln "avtal ska hållas" ska enligt förarbetena utnyttjas restriktivt. Frågan om oskälighet föreligger ska avgöras efter en helhetsbedömning av samtliga omständigheter. Exempel på omständigheter som bör vägas in i bedömningen är behovet av skydd för en ekonomiskt svagare make, utvecklingen av makarnas förmögenhetsbild och makarnas inbördes ekonomiska relationer.

Hoppas svaret varit till din hjälp, även om jag inte kunde ge dig ett exakt konkret svar!
Mvh

Mimmi Orrenius
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1266)
2021-09-14 Hur upprättas ett äktenskapsförord? Hur gör man egendom till enskild egendom?
2021-09-09 Gäller fortfarande äktenskapsförordet?
2021-09-03 Vem äger vad makar emellan?
2021-08-31 Eget ansvar över skulder under äktenskap

Alla besvarade frågor (95760)