Jämkning av äktenskapsförord

FRÅGA
Hej, jag har en fråga...Jag har skrivit på äktenskapsförord som är negativt för mig, d.v.s. allt som vi köpt under äktenskapets tid tillfaller min man. Vad gäller när det gäller bil som står på mig, mina smycken och privat konto? Tacksam för återkoppling! Med vänlig hälsning
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om detta hittar du i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Bil, smycken och privat konto

Huvudregeln som gifta makar innebär att all egendom utgör giftorättsgods såvida det inte undantagits som enskild egendom genom t.ex. äktenskapsförord eller gåva med villkor att vara enskild egendom, detta enligt 7 kap. 1 § ÄktB. Giftorättsgods delar man lika på vid bodelning enligt 10 kap. 1 § ÄktB. För att förtydliga detta kommer ditt personliga konto och bilen som står på dig utgöra giftorättsgods och delas lika mellan er vid bodelning, om ni inte kommit överens om att det ska vara enskild egendom. Om du och din make kommer överens om att bilen och ditt privata konto ska vara din enskilda egendom kan ni skriva ett nytt äktenskapsförord där detta framgår.

Enligt 10 kap. 2 § ÄktB får varje make i skälig omfattning ta undan föremål som maken har uteslutande till sitt personliga bruk, så som kläder eller personliga presenter. Smycken kan, beroende på värde, tänkas ingå i denna kategori då de antagningsvis är uteslutande för ditt personliga bruk.

Möjlighet till jämkning

Huvudregeln vid äktenskapsförord är att det makarna kommit överens om ska respekteras. Enligt 12 kap. 3 § ÄktB finns det dock en möjlighet till jämkning om ett villkor i ett äktenskapsförord är oskäligt med hänsyn till förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och övriga omständigheter.

Vid tillämpning av jämkning på det här sättet görs en helhetsbedömning utifrån de ovan nämnda möjligheterna. En omständighet som skulle kunna göra att ert äktenskapsförord kan jämkas är omständigheten att avtalet leder till en påtagbar snedfördelning av makarnas egendom. Denna bestämmelse ska tillämpas restriktivt, men om följden av äktenskapsförordet lämnar en make lottlös och den andre maken med stora tillgångar är det möjligt att jämkning bör ske. Domstolen tar bland annat hänsyn till om man haft ett långvarigt äktenskap, om så är fallet är chanserna större att äktenskapsförordet kan jämkas om den ena maken står helt egendomslös, detta framgår i prop. 1986/87:1 s. 193. Domstolen tar även hänsyn till makarnas ekonomiska situation. Om makarna lever under väldigt enkla förhållanden kan en jämkning tänkas ske även om den enskilda egendomen inte har så högt värde, men om makarna har en god ekonomi kan den enskilda egendomen få stiga till ett högre belopp och utgöra större skillnad mellan makarna utan att anses oskälig.

Det som händer vid eventuell jämkning är att en del av eller hela egendomen som enligt äktenskapsförordet är din makes, räknas in i bodelningen som giftorättsgods. Prövningen gällande om ett äktenskapsförord är oskäligt görs av allmän domstol.

Sammanfattningsvis bör du alltid ha i åtanke att ni har ingått detta avtal och huvudregeln är att avtal skall hållas, men beroende på hur mycket som tillfaller dig respektive din man kan det finnas chans till jämkning.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, om det fortfarande finns oklarheter är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänliga hälsingar

Elin Nordeman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1189)
2021-01-19 Äktenskapsförord i internationellt sammanhang
2021-01-13 Vad händer med äktenskapsförord efter skilsmässan?
2021-01-03 Hur upphäver man ett äktenskapsförord?
2020-12-30 Kan man genom gåvobrev göra gåva till enskild egendom?

Alla besvarade frågor (88341)