Jämförande marknadsföring

Får man i en annons jämföra sig med en konkurrent? Exempel (fingerat): Vi håller alltid 10 % lägre pris än företaget A och alltid samma rea-priser. Det lönar sig att titta in hos oss!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Jämförande marknadsföring av detta slag är tillåtet under vissa förutsättningar som finns uppräknade i 18§ Marknadsföringslagen (https://lagen.nu/2008:486).Lagen har i mångt och mycket syftet att skydda konsumenter och näringsidkare från vilseledande marknadsföring. Observera att du måste uppfylla samtliga av dessa punkter:

1. inte är vilseledande,

2. avser produkter som svarar mot samma behov eller är avsedda för samma ändamål,

3. på ett objektivt sätt avser väsentliga, relevanta, kontrollerbara och utmärkande egenskaper hos produkterna,

4. inte medför förväxling mellan näringsidkaren och en annan näringsidkare eller mellan deras produkter, varumärken, firmor eller andra kännetecken,

5. inte misskrediterar eller är nedsättande för en annan näringsidkares verksamhet, förhållanden, produkter, varumärken, firma eller andra kännetecken,

6. i fråga om varor med ursprungsbeteckning alltid avser varor med samma beteckning,

7. inte drar otillbörlig fördel av en annan näringsidkares renommé som är förknippat med näringsidkarens varumärke, firma eller andra kännetecken eller varans ursprungsbeteckning, och

8. inte framställer en produkt som en imitation eller kopia av en produkt som har ett skyddat varumärke eller firma.

Som du märker måste du vara noggrann med hur du utformar annonsen. Se till att verkligen hålla det du säger och att jämförelsen är saklig. När det gäller prisjämförelser ska man vara extra försiktig med överdrifter och generaliseringar. Marknadsdomstolen har i ett flertal fall sett strängt på formuleringar i stil med "Alltid billigare" och "där bättre produkter kostar mindre" (Se MD 1985:20 och MD 2013:16)

Vänlig hälsning,Philip IdeströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Reklam och marknadsföring? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000