Jaktledare vid älgjakt

2019-06-30 i Jakt
FRÅGA
Efter ordinarie älgjakt brukar det bli någon kalv kvar att skjuta på den kvot vi ska ta.då brukar vi låta hundförarna jaga dom vd senare tillfälle son passar dom.Då min fråga, kan dom utse sig själva till jaktledare om inte ordinarie jaktledare är med ?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Hundförarna kan utse sig själva till jaktledare och det finns inget krav på att en jaktledare ska vara registrerad eller att man ska genomgå någon slags utbildning. Det är däremot viktigt att man som jaktledare känner till det ansvar en jaktledare har. Det som gäller för älgjakt framgår av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort (NFS 2011:7). Jag kommer nedan gå igenom vad hundförarna behöver känna till.

Jaktledare

Skyldigheten att ha en jaktledare framkommer av 48 § NFS 2011:7. Av bestämmelsen framgår det att älgjakten inte får bedrivas utan en jaktledare samt att en sådan ska vara utsedd före jaktens början och vid varje jakttillfälle. Jägarna kan således inte under jakten utse en jaktledare utan hen ska vara utsedd innan jakten börjar. Utöver detta har den som endast är jaktledare under enstaka gånger samma skyldigheter som en ordinarie jaktledare, dvs. hen ska bl.a. se till att det inom högst två timmar finns en spårhund, förvissa sig om att deltagarna är tillräckligt skjutskickliga för att bedriva älgjakt samt informera om skjutriktningar och gränser.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer.

Med vänlig hälsning,

Joel Åkerlind
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå107 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-01 22:05
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Jakt (20)
2019-06-30 Jaktledare vid älgjakt
2019-02-18 Brott mot muntlig överlåtelse av jakträtt för parts livstid
2019-02-13 Vad gäller om VVO och upplåtelse av jakträtt?
2018-12-31 Jakträtt utan skriftligt avtal

Alla besvarade frågor (72996)