Jag vill vara föräldraledig på deltid vissa dagar - kan chefen neka till det?

Jag började arbeta nu i april efter föräldrarledighet, min dotter är idag 19 månader. Jag arbetar knappt 80 % fördelat på 5 arbetsdagar. Från och med september i år och 6 månader framåt vill jag vara föräldrarledig en dag i veckan och samtidigt arbeta deltid enligt mitt nuvarande schema resterande 4 dagar i veckan. Kan min arbetsgivare neka till detta?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din arbetsgivare kan neka dig föräldraledigheten, men bara om det orsakar en påtaglig störning i verksamheten.

För föräldraledighet gäller föräldraledighetslagen (1995:584), och kollektivavtal. Enligt 6 § har du rätt att vara föräldraledig på deltid, och 14 § föreskriver hur ledigheten ska förläggas. Där står det att arbetstagaren ska samråda med arbetsgivaren om ledighetens förläggning. Enligt 12 § så får ledighet som ska tas ut vid förkortad arbetstid spridas över arbetsveckans samtliga dagar, eller förläggas till viss eller vissa av arbetsveckans dagar.

Om arbetsgivaren och arbetstagaren inte kommer överens så ska arbetsgivaren förlägga ledigheten i enlighet med arbetstagarens önskemål – om inte en sådan förläggning medför en påtaglig störning i verksamheten (14 § st. 2). I praxis (alltså i domstolsprövningar) har kravet på "påtaglig störning" satts högt, så endast olägenheter får inte motivera arbetsgivaren att neka arbetstagaren den förläggning av föräldraledigheten som hen önskar. Och om arbetsgivaren tar beslut på andra sätt än enligt detta, så måste den underrätta ditt lokala fackförbund om det, (14 § st. 3). Du måste anmäla din tjänstledighet minst två månader i förväg (13 §).

Notera även att du kan ha fler rättigheter, som ditt fackförbund har förhandlat fram i kollektivavtalet som gäller på din arbetsplats.

Jag råder dig att i god tid anmäla föräldraledigheten till arbetsgivaren. Som huvudregel ska du och din chef alltså komma överens, och annars ska hen utgå från dina önskemål om ledighet. Skulle du stöta på problem bör du kontakta ditt lokala fackförbund. Har du frågor om villkoren i ditt kollektivavtal kan fackförbundet svara på det också.

Vänliga hälsningar

Rebecka Hård af SegerstadRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”