FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal28/03/2018

Jag vill ta över lägenhet efter att ha bott med en person (inte sambo)

Hej Lawline!

Ang. Överlåtelse av hyreskontrakt:

Hyresvärden vill inte godkänna min ansökan om överlåtelse.

Trots att jag delat alla kostnaderna med ägaren till hyreskontraktet i flera år, och bl.a. ansvarat för ekonomin och alla vardagsbestyr som inköp, matlagning etc. anser värden att det inte varit fråga om något "varaktigt sammanboende".

Vad är nu viktigast för att bekräfta vårt sammanboende förutom folkbokföringsuppgifter?

Är det exempelvis någon mening att visa upp kontoutdrag, kvitton och foton?

Tack på förhand för svar!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sambos

Det framgår inte riktigt om ni varit sambos eller inte. För sambos gäller att man kan få att över ett hyreskontrakt vid relationens upphörande efter bodelning (22 § sambolagen).

Sammanboende

Har ni inte varit sambos i sambolagens mening, anses ni istället ha varit sammanboende. Enligt 12 kap. 34 § jordabalken gäller, att en hyresgäst, som ej avser att använda sin bostadslägenhet, får överlåta hyresrätten till en närstående som varaktigt sammanbor med honom, om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Sådant tillstånd skall lämnas, om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen. Till gruppen av närstående räknas barn, föräldrar, andra nära släktingar, annan som hyresgästen bott med under äktenskapsliknande former, men även personer som hyresgästen annars av särskilda omständigheter kan anses ha ett nära samband till. För att kravet på varaktighet ska anses uppfyllt krävs att sammanboendet har varat i minst tre år. För att räknas som sammanboende ska personerna i stort sett haft gemensamt hushåll och använt lägenheten tillsammans. Hyresvärden ska skäligen nöja sig med förändringen om den nye hyresgästen kan antas ha möjlighet att betala hyran.

Har ni inte varit sambos, utan sammanboende, gäller sålunda att du måste kunna visa, vid en ansökan om övertagande av hyreskontraktet, att du är närstående, att det funnits varaktighet, att ni haft gemensamt hushåll och att du kan betala hyran. Kvitton och kontoutdrag kan möjligen visa på att ni haft gemensamt hushåll och att du kan betala hyran. Men även att du är närstående måste visas, samt att ni bott varaktigt. Vägrar hyresvärden acceptera ansökan kan du som sagt ansöka hos Hyresnämnden.

.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare