Jag vill överför pengar från Irak...

FRÅGA
Hej jag vill överföra ca1000000 kr från Irak till min konto i här hemma i Sverige som fick arv från familjen sedan 5 år då jag köpte en lägenhet i Irak som kostade 135000 USD. Jag vill sälja den och hämta pengarna hit genom banken Hur fungerar det med att skicka en så stor summa pengar direkt till mitt konto svenska konto? Skatter? Kontrolluppgifter osv? Vill göra det på rätt sätt men är orolig för vad det kan ge mig för problem med deklarationen och skatt då jag själv sitter i en ganska tajt ekonomi i dagsläget.
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Du bör kunna göra en internationell överföring i din internetbank eller få hjälp med detta via ditt bankkontor i Irak. Gällande vanliga överföringar finns ingen skatteskyldighet. Du nämner dock att du har sålt fastighet i Irak och dessa pengar (kapitalvinsten) kommer att skattas på även i Sverige av dig.

Skatteverket

I och med att summan i ditt fall överstiger 150 000 kr, har du en uppgiftsskyldighet enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (SFL). Du behöver lämna uppgifter till Skatteverket om:

* betalningens belopp i använd valuta
* betalningsdatum
* valutakod
* vilket land som betalningen kommer från.

För uppgifter om betalningar från utlandet använder uppgiftslämnaren kontrolluppgiften "KU 80 – Betalning från utlandet" (SKV 2329).

Banken

Sveriges banker har strikta regler gällande insättningar/överföringar internationellt där de kräver underlag på var pengarna kommer ifrån. Jag skulle därför rekommendera dig att du besöker din bank i Sverige och informerar om att du inväntar en större summa på kontot och även visa upp underlag på var pengarna kommer ifrån. Exempel på underlag kan vara ett testamente, köpekontrakt etc. Du behöver helt enkelt visa var pengarna ursprungligen kommer ifrån för att banken ska kunna godkänna din överföring.

Sammanfattning

Du har en uppgiftsskyldighet och behöver lämna uppgifter till Skatteverket avseende summan. Jag hänvisar dig vidare till Skatteverket för vidare information kring vilken blankett du ska fylla i.

Om du är bosatt i Sverige är du skyldig att i Sverige redovisa vinsten på försäljning av fastigheten. Den påförda skatten i utlandet får sedan avräknas mot den aktuella skatten på försäljningsvinsten i Sverige.

När du informerar din bank om överföringen på summan från utlandet till ditt konto, behöver du visa upp underlag på var pengarna ursprungligen kommer ifrån. Banken har rätt att stoppa överföringen om de inte får något underlag. Min rekommendation är att du visar upp ett köpekontraktet till din bank, som ett bevis på att pengarna kommer från fastighetsförsäljning. Därefter bör det inte vara några problem att få in pengarna på ditt konto.

Återkom gärna vid fundering, annars önskar jag dig lycka till!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?