Jag vill ge min halva fastighet till min sambo. Vad får det för ekonomiska konsekvenser?

Jag vill ge min halva fastighet till min sambo. Vad får det för ekonomiska konsekvenser?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller för ekonomiska konsekvenser skattemässigt så utgår man från inkomstskattelagen (IL), skatterättsliga principer och praxis.

Beskattning vid försäljning av en fastighet

Huvudregeln när man säljer och under vissa förhållanden ger en fastighet i gåva så ska givaren kapitalvinstbeskattas, (42:1 och 44:3 IL). Kapitalvinsten som ska beskattas är ersättningen du får vid en försäljning av fastigheten minus den summan du köpte fastigheten samt vissa förbättringsutgifter, (44:13 & 14 IL). Dessutom har du som privatperson rätt att göra en så kallad kvotering innan vinsten tas upp till beskattning. Den beräknas så att 22/30-delar av vinsten tas upp till beskattning, (45:33 första stycket IL). En vinst kommer för dig som privatperson att beskattas i inkomstslaget kapital med en skattesats på 30%, (65:7 IL).

Jag kan ge ett exempel:

Du köpte fastigheten för 100 000 kr. Vid en försäljning säljer du den för 300 000 kr. 300 000 kr – 100 000 kr gör en vinst på 200 000 kr. Enligt kvoteringsregeln så ska 22/30-delar av 200 000 kr tas upp till beskattning, dvs, cirka 146 666 kr. Dessa 146 666 kr ska beskattas med 30%. 43 999 kr kommer du då få betala i skatt för kapitalvinsten.


En fastighet som gåva

När man ger en gåva till någon så anses detta inte som en avyttring som anges i 44:3 IL och man ska därför inte beskattas för kapitalvinsten som i exemplet ovan. Dock så ”träder man i den tidigare ägarens ställe”, så kallat kontinuitetsprincipen, (44:21 IL). Det innebär att man ”skjuter” skatteskulden framåt till dess att fastigheten någon gång i framtiden avyttras (säljs, byts etc.).

Ett exempel på detta är: Om du köpt fastigheten för 100 000 kr och väljer sedan att ge fastigheten i gåva till din sambo. Om din sambo i framtiden väljer att sälja fastigheten och den då säljs för 400 000 kr så kommer det föreligga en vinst på 300 000 kr (400 000 – 100 000kr).

När man, likt din fråga, avser att delvis ge fastigheten i gåva och delvis få ersättning så talar man om ”blandat fång”. Vid fastigheter, observera inte bostadsrätter, så använder man huvudsaklighetsprincipen. Den innebär att om ersättningen är mindre än fastighetens taxeringsvärde så är överlåtelsen i sin helhet en gåva och någon beskattning behöver inte göras av dig som gåvogivare. Om förhållandena är det motsatta så ses dock överlåtelsen i helhet som en försäljning och du beskattas. Du bör även ha i åtanke att ett övertagande av lån räknas som en ersättning. Så om din sambo betalar 150 000 kr och du har lån på 100 000 kr som din sambo övertar så har sambon gett en ersättning på 250 000kr.

Nackdelen med att det i sin helhet blir en gåva är att om din sambo i framtiden vill sälja fastigheten så kan hon inte tillgodoräkna sig den ersättning hon själv betalat vid beräkningen. Exempelvis: Du har köpt fastigheten för 100 000 kr. Den är nu värd 320 000 kr och har för enkelhetens skull samma taxeringsvärde. Din sambo betalar 150 000 kr och resterande 170 000 kr är en gåva från dig. Fastigheten blir då i helhet en gåva. Vid en framtida försäljning får din sambo endast tillgodoräkna sig dessa 100 000 kr du betalade vid köpet och inte de 150 000 din sambo själv betalat. Således blir det en högre vinstbeskattning.


Stämpelskatt

Vid ett övertagande av en fastighet kan man vara tvungen att betala stämpelskatt. Dock så behövs inte detta om ersättningen inte överstiger till 85% av taxeringsvärdet på fastigheten, (5 § Lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter) Exempelvis: Taxeringsvärdet är 500 000 kr och ersättningen var 400 000 kr så utgör ersättningen 80% och stämpelskatt ska inte betalas.

Om stämpelskatt blir aktuell så ska man betala 1,5% av det högsta värdet av taxeringsvärdet på fastigheten eller ersättningen för fastigheten, (8 & 9 § samma lag). Exempelvis: Taxeringsvärdet är 500 000 kr och ersättningen var 450 000 kr så blir stämpelskatten 1,5% av 500 000 kr = 7500 kr.


Övrigt

Tänk på att för att en gåva ska vara giltig så ska ni uppfylla de formkraven som krävs vid överlåtelse av en fastighet. Gåvobrevet ska vara skriftligt, vara underskriven av gåvogivare och gåvotagare, beteckning av köpeskilling, (4 kap 1 § och 29 § jordabalken). Din sambo bör även söka lagfart så fort som möjligt efter överlåtelsen, (20 kap 1 & 2 § jordabalken).

Mer information om gåvobrev och om ni vill ha hjälp med att utforma ett så klicka här.


Jag hoppas att jag fått med de mest väsentliga ekonomiska konsekvenserna!

Vänligen,

Frida LarssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Försäljning av fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000