Jag vill ge bort min andel i sommarstugan till brorsbarnet. Hur gör jag?

2017-06-20 i Gåva
FRÅGA
Jag har del i en sommarstuga tillsammans med mina syskon. Nu vill jag (och mina barn) ge denna del i stugan till mina brorsbarn, jag har också en syster och syterdöttrar, som äger delar av stugan)Hur går jag tillväg? Vilka moment ska jag gå igenom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Kort om samäganderätt

Eftersom du, din syster och hennes barn äger fastigheten tillsammans är ni delägare enligt Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt. Utgångspunkten är att varje delägare fritt får förfoga över sin andel vilket innebär att du får bestämma rättsligt över din andel i sommarstugan utan systerns och hennes barns samtycke (2 § Samäganderättslagen). Ett vanligt förekommande avtal mellan delägare är t.ex. att andelen måste först erbjudas den andre delägaren innan den överlåtes till någon utomstående. Om ni inte har något sådant avtal som begränsar din rätt att ge bort din andel eller liknande, är det fritt fram att överlåta den till dina brorsbarn.

Att ge en fastighet i gåva

Det andra momentet rör själva transaktionen. För att ge bort en hel eller delar av fastighet måste det ske genom en skriftlig gåvohandling, s.k. gåvobrev. (4 kap. 1 § genom 29 § Jordabalken). Denna gåvohandling är en förutsättning för att dina brorsbarn ska kunna söka lagfart för den andel de fått i fastigheten. Ansökan om lagfart måste alltid göras vid ägarbyte av fastighet. Det ska göras senast tre månader efter överlåtelsen skett (20 kap. 2 § Jordabalken). Om du är gift måste ett medgivande från din make/maka skickas med när de söker lagfart. Medgivandet kan antingen skickas med separat eller anges i gåvohandlingen. Det är viktigt att överlåtelsen av din andel är i enlighet med dessa krav, annars är den inte giltig.

Angående det praktiska tillvägagångssättet för upprättande av gåvohandling kan du antingen hitta en färdig mall via internet och fylla i, eller helt enkelt skriva ett eget dokument. Det viktiga är att gåvobrevet uppfyller kraven. Jag rekommenderar att du följer en av Lawlines tidigare rådgivares förslag på hur ett gåvobrev kan utformas här. Jag rekommenderar att du upprättar ett gåvobrev för respektive brorsbarn.

Vad som exempelvis är viktigt att tänka på när du skriver gåvohandlingen är bl.a. att tydligt skriva fastighetens fullständiga fastighetsbeteckning, vilken andel gåvotagaren skall ha (t.ex. 10 % av din andel) och om gåvan skall bli gåvotagarens enskilda egendom (som därmed inte tas med i beräkning i en bodelning i eventuell skilsmässa).

Sammanfattningsvis ska ni alltså genomgå tre ”moment”

1. Konstatera att det inte finns något delägaravtal som kan begränsa din rätt att ge bort din del av sommarstugan 2. Upprätta en skriftlig gåvohandling för respektive brorsbarn
3. Söka lagfart hos Lantmäteriet (där medgivande från din make/maka finns med)

Hoppas att detta bidrog till att göra det lättare för dig/er. Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Jakob Axelsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (759)
2021-11-28 Kan uppdragstagare vägra ge ut pengar trots uppdragsgivares instruktion?
2021-11-27 Kan jag ge del av fastighet till min partner?
2021-11-23 Vad händer när något som har utlovats i gåva ärvs bort?
2021-11-22 Kan min partner ge mig en del av hans lägenhet som gåva?

Alla besvarade frågor (97404)