Jag vill ärva maken, men det finns särkullebarn. Vad gör jag?

2020-01-15 i Make
FRÅGA
Min man har en fastighet vilket jag står på halva lånet (han har ingen möjlighet att ge halvan som gåva till mig då måste vi betala in en uppskovsskatt vilket vi inte kan göra i dagsläget). Han har 2 barn tidigare och vi har 2 barn tillsammans. Han skulle vilja lämna 75% i arv till mig .Kan han göra det ?mvh
SVAR

Hej!

Tack för att vänder dig till Lawline med din fråga.

Fördelningen just nu

På grund av barnens rätt till sin laglott (2 kap 1 § Ärvdabalken och 7 kap 1 § Ärvdabalken) kan din make inte ge dem mindre i testamente än 1/2 av det som hade tillkommit dem utan testamente. Detta utgör i fall med fyra barn 1/8 av arvet var.

Räddningen kommer genom att ni är gifta. Era gemensamma barn kommer inte att ärva din make, eftersom det kommer du göra istället (3 kap 1 § Ärvdabalken). Hans två tidigare barn(särkullebarnen) kommer dock kunna ta ut sin fulla lott vid hans död (3 kap 1 § Ärvdabalken). Dessa lotter utgör tillsammans 2/8 eller 1/4 av arvet under förutsättning att de bara får sin laglott. De kan avstå det för att få efterarvsrätt på samma sätt som era gemensamma barn (3 kap 9 § Ärvdabalken).

Oavsett hur de väljer kommer du kunna kräva minst 3/4 av din makes kvarlåtenskap om ni skriver ett testamente som begränsar särkullbarnens arv till deras laglott.

Särkullebarnens andel

Det är viktigt att tänka på att ett försök att tvinga de 75% till dig i praktiken kommer medföra att era gemensamma barn kommer i största möjliga mån gynnas, på särkullebarnens bekostnad, genom arvet efter dig. Det är osannolikt att särkullebarnen kommer uppskatta ett sådant här arrangemang. Det är trots allt det närmaste man kan komma i Sverige till att göra någon arvslös.

De kan lösningsvis avstå sin rätt till att ta ut sin rätt direkt, så att du får fri förfoganderätt över deras arv också. På detta sätt kan de ges en lika stor del i sin fars arv som dina barn, genom att det delas upp först vid din död istället för din makes. Om de då får hälften av det du ärver efter din man kommer de få lika mycket som om din make hade varit ogift och utan testamente, precis som dina barn. Dina barn kommer utöver det dessutom få allt arv som du lämnar efter dig som du inte fick av din make, och det kommer inte särkullebarnen få något av.

Din förfoganderätt över särkullebarnens arv innebär i praktiken inga begränsningar för dig, bortsett från att du inte kan kontrollera vad som sker med det när du sedan dör.

Hoppas du har fått den hjälp du söker

Med vänlig hälsning,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (437)
2020-09-20 Vad innebär det när en efterlevande make ärver med fri förfoganderätt?
2020-09-09 Min man hade ett hus innan äktenskapet, vad händer med det om han avlider?
2020-08-31 Vem kan ärva huset om en maken dör?
2020-08-30 Kan nya makar ärva den tidigare makens egendom?

Alla besvarade frågor (84287)