Jag utövade min ångerrätt men har inte fått tillbaka pengarna, vad ska jag göra?

FRÅGA
Hej.I slutet av November så beställde jag en julklapp och efter några dagars väntetid så hade jag fortfarande inte fått något bekräftelsemail från företaget. Så jag kontaktar dem och frågar vad de beror på, då säger dem att det är pga. att varan som de REA:de ut inte fanns i lager och jag kommer inte hinna få den innan Jul. Jag valde då att avbryta ordern och bad om ett återköp, hon i telefonen bekräftade återköpet och sa "du bör ha pengarna på ditt konto inom några dagar". Det har nu gått 17 dagar sedan det samtalet och jag har fortfarande inte fått tillbaka någonting. Vad har jag för rättigheter i detta ärende?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När någon vägrar att betala en skuld till dig så finns det hjälp att få från statliga myndigheter. Börja med att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Hjälper inte detta så kan du begära att få betalningsskyldigheten fastställd i domstol.

Vad du har rätt till enligt distansavtalslagen

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL) har du rätt att få tillbaka köpeskillingen inom 14 dagar från att du utövar ångerrätten (2 kap. 14 § DAL). Företaget har en skuld till dig och eftersom det har gått mer än 14 dagar har alltså betalningstiden passerats.

Du kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten

Har den sista betalningsdagen enligt avtalet passerat så kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning - Lbfh). Detta gör du på Kronofogdemyndighetens hemsida här. Där finns uppgifter om hur du ska gå tillväga för att skicka in din ansökan samt en blankett som anger vilka uppgifter som du måste lämna i din ansökan. Förfarandet kostar 300 kr men du kan även begära ersättning för detta i din ansökan. Då ska det beloppet läggas till det totala yrkade beloppet.

Du kan få det prövat i domstol

Om företaget bestrider din ansökan hos Kronofogdemyndigheten, menar att de inte är skyldiga dig pengar, så kan du begära att målet överlämnas till domstol för prövning (33 § Lbfh). Förhoppningsvis kommer det att räcka med att blanda in Kronofogdemyndigheten.

Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Minna Wall
Fick du svar på din fråga?