Jag undrar vart gränsen mellan grov misshandel och försök till mord går?

FRÅGA
Hej. Jag och min familj har varit offer för grov misshandel. Jag undrar vart gränsen mellan grov misshandel och försök till mord går.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Utgångspunkten i skillnaden mellan grov misshandel och försök till mord beror på uppsåtet.

Den som berövar annan livet ska dömas för mord, enligt 3:1 brottsbalken. Det framgår av lagkommentaren till 3:1 att uppsåt till mord krävs. Om uppsåt för mord funnits men tillfälliga omständigheter gjort att brottet inte fullbordats ska personen dömas för försök till mord, enligt 23:1 brottsbalken. Domstolen gör en bedömningen om uppsåt föreligger efter vad som har bevisats.

Den som tillfogar annan kroppsskada ska dömas till misshandel, enligt 3:5 brottsbalken. Om brottet anses som grovt ska personen dömas till grov misshandel, enligt 3:6 brottsbalken. Vid misshandel ska uppsåt för kroppsskada föreligga.

Vid mordförsök ligger inte grovheten i centrum, utan istället själva uppsåtet. Därför kan skadorna vid en grov misshandel vara mer livshotande än vid mordförsök. Åklagare brukar yrka på mordförsök i första hand, men det är inte alltid så lätt att bevisa uppsåt för mord. Därför brukar åklagaren yrka på grov misshandel i andra hand, då uppsåt för kroppsskada (fysiska skador) är lättare att bevisa än uppsåtet försök till mord.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen

Malcolm Hamilton
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (330)
2019-12-04 Kan man få fängelse för förberedelse till misshandel?
2019-12-02 Kört på någon och smitning.
2019-11-27 Jag undrar vart gränsen mellan grov misshandel och försök till mord går?
2019-11-26 Vad är det som avgör om ett mord har begåtts?

Alla besvarade frågor (75521)