FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess20/04/2018

Jag undrar om socialtjänsten kan tvinga en kvinna att polusanmäla våldtäkt?

Hej.

Jag undrar om socialtjänsten kan tvinga en kvinna att polusanmäla våldtäkt? Kan socialtjänsten göra polisanmälan mot kvinnans vilja?

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Socialtjänsten, vars myndighetsutövning regleras främst i Socialtjänstlagen (SoL), har ingen befogenhet att tvinga en kvinna att polisanmäla en våldtäkt då det inte finns ett stadgande i lagen som säger att de kan tvinga någon på det viset.

Jag antar att det rör sig om en uppgift som de fått reda på genom sin kontakt med kvinnan. Våldtäkten är därför en uppgift som är sekretessbelagd som huvudprincip enligt 26 kap 1§ Offentlighets- och sekretesslagen. Det kan inte i regel anses stå klart att en anmälan inte skulle leda till att kvinnan lider men. Därför får socialtjänsten inte polisanmäla mot hennes vilja.

Vänligen,

Jessica KhooRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000