Jag står som borgensman för en väns hyreskontrakt, när upphör borgensåtagandet att gälla?

Hej!

Jag står som borgensman för en väninna. Hon har sagt upp lägenheten 2018.10.23. Kommer hyresavtalet gälla när hyresgästen säger upp lägenheten sedan återkalla uppsägningen, för mig som borgensman, kommer jag fortfarande vara det, eller måste godkända återkallelsen.

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Borgensåtagande i samband med hyresavtal regleras i 12 kap. jordabalken (JB).

Borgensåtagande vid hyresavtal har en uppsägningstid på nio månader. En uppsägning kan dock inte göras förrän två är efter hyrestiden började (12 kap. 28a § JB). Ett borgensåtagande upphör att gälla när gäldenären inte längre har något betalningsåtagande. Vid hyresavtal upphör hyresvärdens fordran att gälla efter två år från att hyresgästen har flyttat från bostaden, såvida inte hyresvärden dessförinnan lämnat i en stämningsansökan eller gjort en ansökan om betalningsföreläggande hos kronofogden (12 kap. 61 JB). Detta innebär att borgensåtaganden upphör att gälla efter två år från att hyresgästen har flyttat från bostaden, eftersom att ett borgensåtagande är accessoriskt till huvudfordran vilket innebär att ett borgensåtagande upphör när huvudfordran upphör.

Eftersom er vän sagt upp hyresavtalet, innebär detta att din mans borgensåtagande kommer att upphöra efter två år från det att er vän flyttade från bostaden, så länge inte hyresvärden innan dess lämnat in en stämningsansökan eller ansökt om betalningsföreläggande. Skulle hyresgästen återkalla uppsägningen, fortsätter borgensåtagandet att löpa. Hyresgästen har dock inte rätt att återkalla uppsägningen, det bestämmer nämligen hyresvärden. Ditt borgensåtagande fortsätter alltså löpa under minst två år.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning