Jag säljer använda kläder, måste jag betala skatt?

2016-09-29 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hejsan! Detta kommer antagligen låta lite knäppt men jag säljer använda strumpor osv på nätet. Det rör sig om 250-1000 kronor per insättning från olika personer. Kan det hända att man måste skatta på detta? Vill inte att man ska bli överraskad med jättemycket skatt. Säljer även på Tradera/Blocket. Hur ses det med detta? Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Allmänt:
Din fråga regleras i den omfattande Inkomstskattelagen och jag ska inte tråka ut dig med alla hänvisningar men huvudregeln är att man skall betala skatt för alla inkomster man har. Som privatperson kan man betala skatt för förvärvsinkomster (inkomster man haft av att arbeta) och för kapitalinkomster (man har sålt saker och gjort en vinst).
Förvärvsinkomster beskattas med kommunal inkomstskatt och medför dessutom att en arbetsgivare skall betala arbetsgivaravgifter eller att man själv ska betala egenavgifter (arbetsgivaravgifter för sig själv helt enkelt).
Kapitalinkomster däremot medför inte arbetsgivaravgifter och har en fast skattesats på 30 % i de flesta fallen.

Är det förvärvsinkomst eller kapitalinkomster från strumpförsäljningen?
Förvärvsinkomster regleras i IL 10:1 och där kan eventuellt din strumpförsäljning hamna om det är så att man anser att du gör det här yrkesmässigt och för att tjäna pengar på det. Där framgår även tredje stycket att sådant som hade varit kapitalinkomster faktiskt blir förvärvsinkomst om det bearbetas av den skattskyldige.
Skolexemplet här kan vara att om en person köper en båt och sen säljer den utan att ha arbetat med den så är det en kapitalinkomst. Om personen däremot har arbetat på båten och förbättrat den så är det förvärvsinkomst.

Som jag ser det har du faktiskt bearbetat strumporna och det är din användning som gjort att de faktiskt blir värda mer så som jag tolkar scenariot. Jag skulle tro att skatteverket gör samma bedömning.

Det är dock mer förmånligt för dig ur skattesynpunkt att klassa det hela som kapitalinkomst. Problemet här är dock att det låter på dig som att det ändå sker relativt yrkesmässigt och regelbundet. Att det sker yrkesmässigt och regelbundet talar för att det här faktiskt är förvärsinkomster av tjänst även om någon anställning faktiskt inte finns.

Vad skall betalas?
Det här ju antagligen en intäkt som du själv ska informera skatteverket om eftersom någon arbetsgivare inte finns som informerar, vanligtvis informerar arbetsgivare om arbetstagares inkomster men när någon arbetsgivare inte finns skall man själv rapportera. Att inte informera innebär att de inte kräver dig på skatt, men samtidigt riskerar du i praktiken att bli dömd för skattebrott enligt skattebrottslagens 2 § eftersom du då inte betalar den skatt du bör betala enligt inkomstskattelagen.

Det tråkiga här är att eftersom du inte har en arbetsgivare som betalar dina arbetsgivaravgifter så måste du betala dem själv från din inkomst. Detta framgår av socialavgiftslagen 3:4.

I praktiken innebär det här att om du exempelvis har köpt ett par strumpor för 50 kr och sen säljer den för 1000 så skall du betala runt 290 kronor i egenavgifter, (Siffran ändras från år till år). Resterande (1000-290-50=) 660 kronor skall redovisas som inkomst av tjänst egentligen. Hur mycket skatt du sen skall betala på de 660 kronorna beror faktiskt på vilken kommun du bor i och hur stor inkomst du har annars, det är alltså inget jag kan svara på.

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att du tyvärr skall betala både egenavgifter och skatt för din försäljning av strumpor. Jag skulle rekommendera dig att kontakta skatteverket för att få hjälp med vad som skall betalas och hur. Det bästa för dig är att det ses som kapitalinkomster men jag tror tyvärr inte att det går.

Lycka till med affärerna och skatteverket och behöver du vidare hjälp med skattefrågor är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. Lind
Fick du svar på din fråga?