Jag reklamerade virke som började mögla, men företaget la ner mitt ärende - vad ska jag göra?

2018-09-24 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej, köpte för två och ett halvt år sedan trallvirke från ett företag och monterade detta på min terrass om ca 170m2 helt enligt monteringsanvisningarna. Redan efter tre månader började det växa svartmögel på undersidan även fast där finns god ventilation och ca 1m fri höjd till backen som består av rent berg. Jag kontaktade genast företaget för reklamation av varan som kom ut på plats och tittade ett flertal gånger men gav mig bara kommentaren att "det blir så här och det ser likadant ut överallt..vi väntar och ser om det inte blir bättre när trallen/virket torkat lite mer". Det enda som skedde med tiden var att möglet spred sig och ökade i både yta och grovlek. Dom hävdade tom att detta inte var svartmögel utan en helt ofarlig svamp som det inte fanns anledning att oroa sig för. Av denna anledning skedde provtagning av mig och odling/analys av ett labb som konstaterade att det var just svartmögel men inte ens det hjälpte. Efter det har jag försökt allt i min väg som upprepad kontakt med dom men ej lyckats få ersättning eller virket utbytt. Kontaktade jag även ARN men då det gått över ett år så tog sig inte an ärendet.Jag fick till slut ett mail från företaget där dom skrev att dom inte ämnade göra något åt min reklamation utan lade ner ärendet. Grundtanke/påstående, dom har alltså sålt mig en vara ämnad för detta ändamål som inte håller vad dom lovat. Vore väldigt tacksam för alla hjälp jag kan få!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du är konsument och motparten är näringsidkare är det konsumentköplagen som blir tillämplig (1 § konsumentköplagen).

Är det fel på varan?
I första hand ska en köpt vara stämma överens med vad som framgår av avtalet. Om ingenting har utlovats kring varans beskaffenhet i själva avtalet, ska varan vara duglig för det ändamål den vanligtvis används för. Om varan inte uppfyller dessa krav är den att anse som felaktig (16 § konsumentköplagen).

I ditt fall har du köpt trallvirke som är ämnat att användas som byggmaterial. Kort efter att materialet monterats på din terrass har det dock börjat mögla, vilket gör att varan därmed inte uppfyller sitt syfte, då möglande byggmaterial måste bytas ut.

Felet måste däremot ha existerat redan när varan lämnades över till dig för att säljaren ska kunna ansvara för det, oavsett om felet visat sig först senare (20 § konsumentköplagen). Om ett fel visats sig inom sex månader från dess att varan avlämnats är det upp till säljaren att bevisa att felet inte funnits där sedan innan (20a § konsumentköplagen). Bevisbördan blir alltså omkastad i ett sådant läge. Eftersom möglet i ditt fall uppenbarade sig redan efter tre månader så är det alltså upp till företaget att bevisa att möglet inte berott på att trallvirket har varit av dålig kvalité.

Har reklamation skett i tid?
För att ett fel ska kunna göras gällande mot företaget krävs det att du även reklamerat varan i tid. Vad som anses vara "i tid" är att köparen meddelar säljaren om felet inom en rimlig tidsrymd från dess att hen upptäckt eller borde ha upptäckt felet (23 § konsumentköplagen). Eftersom du upptäckte möglet rätt så omgående och därefter genast meddelade företaget om detta har du reklamerat varan i tid.

Vad har du rätt till?
De krav du har rätt att ställa i ditt fall är däribland avhjälpande eller omleverans (26 § konsumentköplagen). Säljaren får då möjlighet att antingen fixa varan eller leverera en ny. Detta förutsätter dock att det inte resulterar i en orimlig kostnad för säljaren. För att avgöra detta tar man hänsyn till felets betydelse, varans värde om den vore felfri samt om det finns andra alternativ som skulle vara betydligt billigare för säljaren och utan större olägenhet för köparen.

Om avhjälpande eller omleverans inte kan ske får köparen istället begära prisavdrag (28 § konsumentköplagen). Storleken på prisavdraget bestäms i förhållande till hur omfattande felet på varan är. Köparen har därutöver även rätt att få ersättning för de kostnader som det medför att reparera felet (förutsatt att kostnaderna inte är alltför höga eller täcks av prisavdraget).

Om felet däremot är av väsentlig betydelse för köparen istället häva köpet (29 § konsumentköplagen). Det innebär att köpet "återgår", och likaså parternas avtalsprestationer.

Vad ska du göra nu?
Eftersom ARN inte tar upp ditt ärende är ditt enda alternativ att helt enkelt ta det till domstol. Eftersom en domstolsprocess däremot kan ta sin tid är det mest fördelaktigt att försöka förhandla med företaget först. Vad du bör göra är således att få dem att bli mer samarbetsvilliga genom att antingen hota med att blanda in tidningar eller hota med att ta det till domstol. För att hotet om en domstolsprocess ska te sig mer trovärdigt och oroväckande bör du hänvisa dem till de paragrafer jag presenterat för dig. I ett sådant läge kommer de nog att inse att rätten står mer på din sida än tvärtom, och att du därmed har en god möjlighet att vinna en sådan process.

Vänligen

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (805)
2019-03-21 Vad krävs för att häva ett köp?
2019-03-21 Ångra köp utan att öppna paketet
2019-03-17 Behöver jag kastrera min katt om det är villkorat i köpeavtalet?
2019-03-13 Hävning efter reperation

Alla besvarade frågor (66958)