Jag och min mamma har en överenskommelse, vad säger lagen kring brytning av överenskommelsen?

FRÅGA
Hej Lawline! Jag är en kille på 25 år. Jag har bett min mamma ha hand om mina pengar under en period. För att jag kan vara något impulsiv med vissa inköp ibland. (Alltså, vi har inte skrivit under något formellt avtal för detta.) Min mamma har alltså ett konto som är mitt, en buffert. Det är helt och hållet mina egna pengar. Nu har jag sagt till mina föräldrar att jag vill och behöver ta ansvar för att själv ta över min ekonomi. Men då säger dem att: "du får inte en krona". "Det spelar ingen roll vad du säger". Det handlar nämligen om att jag vill börja en utbildning. Men min fråga är. Får dem göra såhär, vad säger lagen? Tack på förhand!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fundering!

Du och din mor har kommit överens om att din mor under en period ska förfoga över ditt bankkonto med dina tillgångar.

Du skriver att du och din mor inte har något formellt avtal. I situationer som din är även muntliga avtal bindande, se 1 § Avtalslagen (AvtL). Din och din mors icke formella överenskommelse är alltså bindande, för henne och för dig.

Du skriver att du nu vill få tillgång till ditt bankkonto. Juridiskt sett kommer din överenskommelse med din mor att avgöra saken. Som frågan är ställd kan jag i nuläget inte svara närmre på vem som har juridiskt rätt. Det krävs mer information kring exakt hur er överenskommelse ser ut. Om ni kom överens om att din mor under en specifik tidsperiod skulle förfoga över dina tillgångar, och den specifika tidsperioden ännu inte löpt ut har din mor inte begått något avtalsbrott.

Har ni däremot inte bestämt något specifik sluttid för överenskommelsen kan din mor ha begått ett avtalsbrott ifall det är underförstått, och din mor också är införstådd med, att du vid det här skedet återigen ska kunna förfoga över ditt bankkonto. Det kan jag dock inte i nuläget uttala mig utförligare kring, då sådana uppgifter om överenskommelsen saknas.

Författningsbestämmelserna säger inte mer än pacta sunt servanta - Avtal ska hållas. Även muntliga avtal är bindande på samma sätt som formellt krävande avtal. Er överenskommelse sinsemellan styr vad som gäller rent juridiskt i den här situationen.

Jag hoppas du fått ett någorlunda svar på din fråga. Har du fler detaljer kring er överenskommelse är du varmt välkommen att återigen vända dig till Lawline, så hjälper vi dig vidare.

Med vänlig hälsning!

Martin Carleheden
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättsverkningar vid avtalsbrott (125)
2021-09-25 Kan jag häva leasingavtal på grund av dröjsmål?
2021-08-25 Kontraktsbrott av inneboende
2021-08-02 Jag och min mamma har en överenskommelse, vad säger lagen kring brytning av överenskommelsen?
2021-07-26 Vad kan jag få för ränta vid försenad betalning?

Alla besvarade frågor (96548)