Jag köpte nyligen en begagnad bil och har nu upptäckt fel, vad kan jag göra?

2019-11-23 i Köplagen
FRÅGA
Hei! Jag kjöpte en Passat for 3 veker sen til en privatperson. Nå viser det seg at det er fel och mangler på denna bilen. Hvilken rettigheter har jag i forhold til dette? Kan jag kreve kjøpet opphevet och få pengene tillbaks. Det er snakk om ganska myckrt pengar. For jag kan inte ha en bil som inte kan brukas efter bara 3 uker uten at det skal kosta meg många hundralapper och få fiksat på verksted
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du nu strax efter köpet av bilen upptäckt flertalet fel, och undrar vad du har för rättigheter i förhållande till säljaren på grund av detta. Eftersom jag inte vet vad det är för fel du upptäckt kan jag tyvärr inte ge något klart besked om du har rätt till att häva köpet eller någon annan påföljd, men jag kan beskriva för dig hur reglerna ser ut.

Köplagen

En bil utgör så kallad "lös egendom". När två privatpersoner köper och säljer lös egendom, alltså varor, är köplagen (KöpL) tillämplig. Lagen behandlar bland annat situationen när köparen upptäckt ett fel i varan (KöpL 1 § och 4 §). Reglerna i köplagen kan dock avtalas bort, det innebär att om du och säljaren avtalat om något annat än vad som sägs i lagen gäller avtalsvillkoren istället (KöpL 3 §).

Regler om fel i vara

För att du ska ha rätt att vidta någon åtgärd mot säljaren krävs att felen i bilen utgör fel i juridisk mening. Det finns olika situationer när ett fel i vara anses föreligga rent juridiskt, jag kommer att beskriva dem nedan.

1. Om bilen avviker från vad ni avtalat om (konkret fel)

Bilen ska stämma överens med vad du och säljaren har avtalat om (KöpL 17 § första stycket). Om säljaren garanterat dig att bilen ska vara av en viss beskaffenhet eller ha viss karaktär, till exempel att styrservon ska fungera felfritt, och det sedan visar sig att så inte är fallet, anses det föreligga ett fel i bilen. Säljaren kan ha lämnat denna garanti både muntligen och skriftligen. Inte bara ett muntligt eller skriftligt köpeavtal, utan även andra uppgifter om bilens egenskaper, som lämnats utan direkt samband med själva köpet, (till exempel i säljarens annons) kan utgöra sådana uppgifter som kan ligga till grund för att ett fel anses föreligga.

2. Om bilen avviker med vad du som köpare med fog kan förutsätta (abstrakt fel)

Om en vara avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta är varan att anse som felaktig (KöpL 17 § tredje stycket). Detta är en mer generellt hållen regel. Vad du som köpare "med fog kunnat förutsätta" är olika från fall till fall, men rent generellt kan sägas att dina befogade förväntningar avseende bilens beskaffenhet är vägledande. När det rör sig om en begagnade varor, som i ditt fall, får köparen i regel förvänta sig viss slitage.

3. Om bilen inte överensstämmer med marknadsföringen

Fel föreligger även om bilen inte överensstämmer med uppgifter om bilens egenskaper som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av bilen eller före köpet. Uppgifterna ska antas ha haft en inverkan på köpet för att felet ska föreligga i juridisk mening (KöpL 18 §).

4. Övriga situationer då fel i vara kan föreligga

En vara ska, om inte annat följer av ert avtal, vara ägnad för det ändamål som varor av samma slag i allmänhet används eller för det ändamål som den särskilda varan är avsedd att användas. Varan ska även ha de egenskaper som säljaren har hänvisat genom att visa ett prov eller en modell av varan. Varan ska vara förpackad på ett normalt sätt. Skulle något av dessa kriterium inte vara uppfyllt, föreligger ett fel i varan (KöpL 17 § andra stycket). Jag bedömer det som osannolikt att de fel du upptäckt på din bil faller in under någon av dessa situationer, men tar ändå upp dem för din kännedom.

Tidpunkten då felet uppstår har betydelse

Huruvida du kan göra gällande någon påföljd mot säljaren beror även på när felen i bilen uppstått. Om felen fanns när du köpte bilen, men om de visade sig först senare, kan säljaren hållas ansvarig (KöpL 21 §).

Fel som borde märkts vid en undersökning av varan

Något du bör vara uppmärksam på är att en köpare inte får hävda fel i varan om köparen borde märkt felet när han eller hon undersökte av varan vid köpet. Samma sak gäller om köparen inte undersökt varan, trots att säljaren uppmanat köparen att undersöka varan (KöpL 20 § andra stycket).

Vad kan du göra?

Skulle ett fel i juridisk mening föreligga i bilen finns det olika påföljder du kan göra gällande. Detta ska du göra inom skälig tid efter det att du märkt, eller borde ha märkt, felen (KöpL 32 §).

Du kan i första hand kräva att säljaren åtgärdar felet utan kostnad (avhjälpande). Detta ska säljaren göra så länge det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för honom eller henne (KöpL 34 § första stycket). Om säljaren inte åtgärdar felen, har du rätt till full ersättning för kostnaderna att själv åtgärda felen hos bilverkstad exempelvis (KöpL 34 § tredje stycket). För att ha rätt till avhjälpande av felet måste du meddela säljaren detta så snart som möjligt efter att du upptäckt felen (KöpL 35 §).

Om säljaren inte åtgärdar felen på egen bekostnad, eller ger dig ersättning, kan du i andra hand kräva prisavdrag (KöpL 37 §).

I tredje hand kan du kräva att köpet hävs (KöpL 37 §). För att du ska kunna häva köpet krävs dock att säljaren gjort sig skyldig till ett allvarligt avtalsbrott och säljaren ska ha insett att avtalsbrottet är av stor betydelse för dig (KöpL 39 §). Det är normalt svårt att bevisa sådana allvarliga avtalsbrott.

Några avslutande råd

Som du kanske märker finns det många regler att ta hänsyn till om du vill vidta åtgärd mot säljaren. Jag skulle råda dig att ta kontakt med säljaren i första hand och meddela honom om felen. Skulle säljaren vara ovillig att åtgärda felen på egen bekostnad eller att ge dig ett prisavdrag, råder jag dig att kontakta en jurist som kan hjälpa dig att närmare bedöma dina chanser till framgång på rättslig väg. Du kan kontakta vår juristbyrå på Lawline här.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Moa Kryh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1099)
2020-01-21 När gäller avtal med telefonförsäljare?
2020-01-14 Köpt vara kommer inte fram, vad gör jag?
2020-01-01 Vem bär ansvaret för fel i vara vid köp mellan två privatpersoner?
2019-12-31 Vem har att bevisa att en vara är felaktig i ett köp mellan två privatpersoner?

Alla besvarade frågor (76586)