Jag hyr en bostadsrätt i andra hand. Kontraktet är tidsbestämt. Har jag rätt att säga upp lägenheten en månad tidigare?

2019-05-06 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej!Jag hyr en bostadsrätt i andra hand. Kontraktet är tidsbestämt på ett år och jag vill nu säga upp kontraktet en månad tidigare än då kontraktet löper ut. De jag hyr av menar att det inte är möjligt men vad jag har kunnat läsa mig till har jag rätt att säga upp lägenheten med en månads uppsägningstid. Vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du hyr alltså en bostadsrätt av ägarna till bostadsrätten men vill säga upp det tidsbestämda hyreskontraktet innan det löper ut. De regler som gäller i din situation finns framför allt i Lagen om uthyrning av egen bostad. Denna lag gäller när någon hyr ut sin bostadsrätt för boende och det inte är inom näringsverksamhet, alltså när uthyrningen inte sker i en affärsrörelse.

Du har rätt att säga upp lägenheten med en månads uppsägningstid
Du har helt rätt i vad du själv skriver i din fråga. Dessa hyreskontrakt får alltid sägas upp i förväg, oavsett om kontraktet är tidsbestämt eller inte (3 § första stycket). Uppsägningstiden för dig som hyresgäst är en månad (3 § andra stycket). De du hyr av har alltså fel. Dessa regler kan inte heller avtalas bort, så lagen gäller framför både hyreskontraktet och muntliga överenskommelser även om det skulle stå något annat i ert kontrakt eller om ni sagt något annat muntligen (2 §).

Exempel:
Säger du upp ditt hyreskontrakt i maj 2019 gäller kontraktet till och med den sista juni 2019. Du är skyldig att betala hyra tills kontraktet har upphört.

Sammanfattningsvis har de du hyr av fel. Du har rätt att säga upp lägenheten när som helst innan kontraktet löper ut med en månads uppsägningstid.

Jag rekommenderar dig att stå på dig och förklara för de du hyr lägenheten av att du har rätt att säga upp hyreskontraktet med en månads uppsägningstid. Som stöd kan du absolut hänvisa till lagtexten jag länkat här ovan.

Skriftlig uppsägning och i tid
Se också till att säga upp hyreskontraktet i tid och skriftligen. Det kan vara bra att skicka uppsägningen till de du hyr av i ett rekommenderat brev. Då kommer det datum du postade brevet vara det datum du sagt upp lägenheten. Uppsägningstiden löper från detta datum. Om du inte gör på detta vis utan t.ex. mailar uppsägningen så räknas tiden istället från det datum de du hyr av bekräftar att de tagit emot uppsägningen.

Innehåll
I uppsägningen ska följande vara med:
- att uppsägningen är riktad till hyresvärdarna,
- adress och lägenhetsnummer till lägenheten,
- att det är du som säger upp lägenheten och din signatur samt
- vilket datum du vill att hyreskontraktet ska upphöra.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma med en ny fråga!

Med vänliga hälsningar

Tova Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1227)
2019-10-18 Uppsägningstid för inneboende i bostadsrätt
2019-10-18 När gäller lag om uthyrning av egen bostad?
2019-10-17 Uppsägningstid för bostadslägenhet
2019-10-13 Hur lång är uppsägningstiden för en inneboende i en villa

Alla besvarade frågor (73843)