Jag har sålt till kreditsvaga kunder som uteblivit med betalning. Nu kräver min arbetsgivare mig på skadestånd. Måste jag betala?

FRÅGA
Hej,Jag jobbade som säljare på ett bolag där jag hade sålt till två kunder, men som inte hade betalat sina fakturor. Detta visste jag om, och en kollega som hade hand om alla fakturor hade meddelat mig detta att dessa kunder kommer krediteras om dem inte betalar.Första kunden sålde jag till 2018-02-20Andra kunden sålde jag till 2018-06-17Jag sade upp mig 2018-07-28 pga studier, och hade även 1 mån uppsägningstid.2018-10-25 får jag en faktura hem där det står att jag är återbetalningsskyldig till bolaget (19000kr)Har de rätt att skicka denna faktura?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förstår situationen som att du på jobbet sålt varor till kreditsvaga kunder som ännu inte har betalat. Din (f d) arbetsgivare kräver nu att du ska betala kundernas förfallna skulder.

Vad gäller?

F d arbetsgivaren, bolaget, menar att du är skyldig att utge ersättning för de dåliga fordringar du skapat. Arbetsgivaren grundar troligen sitt anspråk på mellanmannarätten. En mellanman, alltså någon som genom en fullmakt agerar åt någon annan, kan bli skadeståndsskyldig om denne överträder sin befogenhet. (2 kap. avtalslagen).

Som säljare är du fullmäktig åt din arbetsgivare. Din befogenhet – alltså vad du får göra – definieras av arbetsgivarens instruktioner. Har du blivit tillsagd att inte sälja till kreditsvaga kunder och överträdelsen, såsom i förevarande fall, lett till att arbetsgivaren lidit skada, kan du bli ersättningsskyldig.

Men! Enligt huvudregeln är arbetsgivare skadeståndsskyldiga för skada som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, om inget annat framgår av det individuella anställningsavtalet (1 kap. 1 §, 4 kap. 1 § skadeståndslagen). Att ge kreditsvaga kunder respit med betalning är visserligen inte önskvärt, men det skedde faktiskt som ett led i din tjänsteutövning.

Finns det synnerliga skäl kan skadeståndsskyldigheten övergå från arbetsgivaren till arbetstagaren. Synnerliga skäl är i praktiken illojalitet eller grov vårdslöshet men inget i din fråga tyder på att sådana omständigheter föreligger. Det är alltså din arbetsgivare som ska bära ansvaret för skadan.

Mitt råd

Mitt råd är att bestrida skadeståndsskyldighet med hänvisning till:

1) Du har över huvud taget inte åsamkat någon skada. Faktumet att kunderna inte har betalat ännu betyder inte att de inte kommer att betala. Istället för att kräva dig på pengar bör arbetsgivaren försöka inkassera skulderna från kunderna genom Kronofogden.

2) Även om det står klart att kunderna inte kommer att betala, kanske på grund av konkurs eller en kombination av höga skulder och inga tillgångar, är du inte ersättningsskyldig. Eftersom skadan har vållats i tjänsten ska arbetsgivaren bära ansvaret.

Skulle arbetsgivaren inte godta invändningarna och istället ansöka om stämning bör du vidhålla ditt bestridande. Eftersom tvistebeloppet understiger ett halvt prisbasbelopp (22 750 kr) riskerar du inte att bära stora advokatkostnader även om du, mot förmodan, förlorar målet. Utöver goda juridiska argument har du alltså inte mycket att förlora, ytterligare några tusenlappar som mest, men 19 000 kr att vinna.

Har du följdfrågor eller funderingar kring mitt svar är du välkommen att höra av dig till Elias.Olsson@Lawline.se!

Vänligen,

Elias Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare (112)
2020-09-22 Kan man polisanmälas för inte gett kund i butik all information gällande kreditköp?
2020-09-19 Vad gäller i fråga om arbetsgivarens skadeståndsansvar?
2020-09-13 Skadeståndsansvar för arbetstagare
2020-08-30 Skada i tjänsten

Alla besvarade frågor (84381)