Jag har inga egna barn. Min fru har gått bort nyligen. Hon hade tre barn. Hur ska arvet fördelas?

2017-06-15 i Make
FRÅGA
Jag har inga egna barn. Min fru har gått bort nyligen. Hon hade tre barn.Hur ska arvet fördelas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv finns i Ärvdabalken (ÄB).

Din frus arv ska fördelas lika mellan hennes tre barn
Din frus tre barn är hennes närmsta arvingar och har rätt till lika delar av hennes kvarlåtenskap. (ÄB 2 kap. 1 §) De ska alltså tilldelas 1/3 av arvet på respektive arvslott. Eftersom barnen inte är era gemensamma är huvudregeln att du därför inte har rätt till något makesarv. (ÄB 3 kap. 1 §)

Undantag finns dock om det skulle vara så att du efter bodelningen med anledning av din frus bortgång inte fick egendom till ett värde av minst fyra prisbasbelopp vilket i dagsläget motsvarar 179 200 kr (4 x 44 800). I sådant fall har du rätt att ur din frus kvarlåtenskap få egendom till ett värde som gör att du kommer upp i denna summa. (ÄB 3 kap. 1 § andra stycket)

Din frus barn kan avstå från att direkt ta ut sitt arv till förmån för dig
Ytterligare en möjlighet finns i att någon av, eller alla, din frus tre barn kan välja att avstå från att direkt ta ut arvet efter henne till förmån för dig. (ÄB 3 kap. 9 §) Gör någon av barnen det, så ärver du dennes del som om barnet vore ert gemensamma. Detta innebär att barnet får en efterarvsrätt till den andel dennes arvslott utgör av den totala egendom du äger. När även du gått bort ska barnet få ut egendom ur din kvarlåtenskap till ett värde motsvarande denna andel. (ÄB 3 kap. 2 §)

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (478)
2021-07-27 Ärver efterlevande make innan Särkullbarn?
2021-07-25 Ärver efterlevande make eller gemensamma barn först?
2021-07-02 Vem ärver egendom - efterlevande make eller bröstarvingar?
2021-06-28 Skall den överlevandes konto räknas in i dödsboet vid en eventuell bortgång?

Alla besvarade frågor (94345)