Jag har fullmakt att förvalta ett dödsbo, vad händer om fullmaktsgivaren dör?

2021-05-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag har en fullmakt att föra dödsboets talan. 2 dödsbodelägare: 1 jag 2: min bror.Nu har tyvärr min bror avlidit. Kan jag fortfarande föra dödsboets talan utan att en ny fullmaktmåste utfärdas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din bror har givit dig fullmakt att förvalta det dödsbo som ni är delägare i och du undrar vad som gäller avseende fullmakten nu när din bror har gått bort. Det framgår inte i din fråga men jag kan tänka mig att det handlar om att din bror har arvingar, varför jag även besvarar vad som gäller beträffande dem.

Fullmakten påverkas inte av att fullmaktsgivaren (din bror) har gått bort (21 § första stycket avtalslagen). Detta innebär att du fortfarande har rätt att förvalta dödsboet och att ingen ny fullmakt behöver utfärdas.

Dessutom är du den enda efterlevande dödsbodelägaren nu vilket innebär att fullmakten inte har någon betydelse (18 kap. 1 § första stycket ärvdabalken). Finns det arvingar till din bror (exempelvis din brors barn) är de endast dödsbodelägare i din brors dödsbo, och inte i det dödsbo som du ska förvalta (18 kap. 1 § tredje stycket ärvdabalken).

Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Minna Wall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1404)
2021-06-16 Skillnad ordinär fullmakt och framtidsfullmakt
2021-06-11 Vad är skillnaden mellan rättskapacitet och rättslig handlingsförmåga?
2021-06-09 Kan helsyskon bevittna en framtidsfullmakt?
2021-06-07 Vilka regler gäller för de försäkringar man har?

Alla besvarade frågor (93215)