FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 22/12/2020

Jag har fått för låg lön, hur ska min chef kompensera mig för detta?

Hej,

Jag har nyligen förstått att jag har fått för lite lön i ett och ett halvt år och undrar om jag har rätt till retroaktiv lön.

Vi har kollektivavtal, men lönegraderna är bestämda enligt lokala avtal. Så i i vårt "lokala kollektivavtal" står det att anställda med den kompetens jag har, ska ha en högre lönegrad än den jag fått.

Jag har tagit upp detta med min chef som sagt att hon ska rätta till det, men att det tyvärr inte går att göra något åt de pengar jag redan förlorat.. Alltså inget retroaktivt.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet

Jag tolkar frågan som att du vill veta om du även har rätt till högre lönegrad retroaktivt.

Eftersom du skriver att "vi" har kollektivavtal tolkar jag det som att din arbetsgivare har kollektivavtal med en fackförening där du är medlem. Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) är tillämplig lag.

Du har rätt till skadestånd

Din arbetsgivare har kollektivavtal (23 §, MBL). Kollektivavtalet är bindande mellan arbetsgivaren och fackföreningen. Kollektivavtalet är även bindande mellan arbetsgivaren och arbetstagare som är medlem i den kollektivavtalsbärande fackförening (26 & 27 §, MBL).

Du har fått för låg lön i ett halvt år. Därför har du rätt till ett ekonomiskt och ideellt skadestånd (54 & 55 §, MBL).

Det ekonomiska skadeståndet är differensen mellan lönen du har fått och den högre lönen som du har rätt till. Detta ska din arbetsgivare betala för samtliga månader där din lön var för låg, alltså retroaktivt.

Vidare har du rätt till ett ideellt skadestånd som kompensation för den kränkning du har utsatts för. Din arbetsgivare är även skyldig att betala skadestånd till fackföreningen för kollektivavtalsbrott.

Hur du kan gå vidare med din fråga

Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!

Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med din fackförening eller vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. När det gäller arbetsrättsliga tvister är preskriptionstiderna ganska korta, därför är det bra att kontakta en jurist.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Jag önskar dig god jul och gott nyår!

Vänligen,

Geske Lovmand HvidRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000