Jag har fått ett hus i gåva som jag och min fru bor i. Är huset min enskilda egendom?

FRÅGA
Hej, jag och min fru har varit gifta i sex år och förra året fick jag huset som jag och min fru bor i av min mamma i gåva utställt på bara mig. Min fru undrar nu om hon äger nån del av huset när vi är gifta eller ligger det till.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Egendom som en make fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda är enskild egendom (7 kap. 2 § första stycket andra punkten äktenskapsbalken). Du säger att du har fått huset i gåva av din mamma med villkoret att huset ska vara utställt på bara dig. Detta innebär att huset är din enskilda egendom och din fru äger inte någon del av huset.

Hade du däremot fått huset i gåva utan något villkor om att huset ska vara din enskilda egendom så hade huset varit giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Detta innebär att vid en eventuell bodelning skulle huset delas lika mellan dig och din fru (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Notera dock att det finns undantag då man frångår den nyssnämnda likadelningsprincipen (se t.ex. jämkningsregeln i 12 kap. 1 § äktenskapsbalken).

Hoppas du fick svar på din fråga. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen åter.

Med vänliga hälsningar,

Ava Setayesh
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (930)
2019-05-25 Ensidigt äktenskapsförord
2019-05-22 Kan man vara särbo även om man är gift?
2019-05-22 Äktenskapsförord framtida egendom
2019-05-13 Man blir inte samägare till all egendom enbart för att man ingår äktenskap

Alla besvarade frågor (69309)