Jag har fått enskild egendom som jag vill dela med min fru, hur gör jag?

2017-04-03 i Gåva
FRÅGA
Jag har fått 100% av aktierna i ett bolag. Bolaget förvaltar kapital. I gåvobrevet står det att "gåvan, dess avkastning och vad som kan komma i dess ställe ska utgöra gåvotagarens enskilda egendom. Gåvan ska utgöra förskott på arv"Jag önskar att dela gåvan med min fru, hur går jag tillväga?
SVAR

Hej och tack för att du riktar din fråga till oss på Lawline.

Sammanfattande och kort svar på din fråga:
Det korta och teoretiska svaret på din fråga är att det egentligen inte går.
I praktiken finns det dock inget som egentligen hindrar att din fru får ta del av det hela och det finns ganska många lösningar som är mer eller mindre kreativa.

Huvudfrågan för vilken lösning du ska använda är vad gåvogivaren haft för avsikt, antingen är gåvovillkoret tänkt att skydda dig ekonomiskt från din fru, eller så är det tänkt att skydda bolaget från din fru. Vilket alternativ som är aktuellt i ditt fall får du fråga gåvogivaren om och därefter får du helt enkelt välja en lösning som passar. Några exempel på råd finns längst ner i texten.

Utredning:
Anledningen till att en gåva villkoras så som denna gåva är helt enkelt att gåvogivaren vill ge gåvan till dig och inte att din fru ska få hälften. En gåva till någon som är gift blir ju som huvudregel giftorättsgods om inte annat avtalats. Äktenskapsbalken 7:1 och 2.
Att det inte ska vara förskott på arv tyder på att det är en gåva från en förälder samt att du har syskon som inte fått ett företag antar jag(?).
Gåvogivaren har således förvissat sig om att gåvan enbart ska gå till dig.

På sätt och vis är det här ett sätt att i förlängningen skydda dig eftersom om gåvan givits utan ett sådant villkor så hade det automatiskt blivit giftorättsgods och om din fru då velat ha hälften så hade hon haft rätt till det. Det är först gemensamt ni hade kunnat avtala om att egendomen skulle vara din enskilda, och hade hon inte velat det ja då hade det blivit svårt att få egendomen enskild. Därför är det ofta som gåvor till en person som är gift får villkor av den här typen.

Poängen här är alltså antagligen att din fru inte automatiskt ska få rätt till företaget. Det finns dock andra anledningar ibland...

Finns det någon rätt för givaren att ta tillbaka gåvan enligt avtalet?
I vissa fall så förenas villkor av denna typen med något slags återtagandeförbehåll.
I det här fallet, när det gäller ett företag, skulle det exempelvis kunna vara så att du får företaget mot villkor att du lovar att själv äga det i tio år och sköta om det. Skulle du inte uppfylla villkoret så ska du alltså istället lämna tillbaka företaget till den som gav det till dig.
Finns det något som liknar en sådan bestämmelse i gåvobrevet? För om så är fallet så bör du självklart följa villkoret.
Då kan en möjlighet vara att du faktiskt behåller egendomen som din enskilda tills dess att gåvogivaren antagligen inte längre kommer kräva tillbaka företaget. (Exempelvis om det är en äldre släkting som avlider...)

Det kan alltså under vissa omständigheter vara så att man måste följa villkoren för att få behålla gåvan. Men det är upp till gåvogivaren att bestämma detta och kräva tillbaka gåvan, det är inget som sker automatiskt.
Om en gåvogivare sagt att tillgången ska vara din enskilda och att han har rätt att ta gåvan om du gör den till giftorättsgods så ska du alltså ge tillbaka den om han kräver den, men om personen inte bryr sig så behöver du inte lämna tillbaka den.

RÅD:
Först och främst, fråga gåvogivaren om egendomen är enskild för att skydda din ekonomi från din fru eller om det är för att låta bolaget stanna i släkten eller liknande. Beroende på det så kan du välja olika alternativ nedan baserat på vad jag tror är mest lämpligt för dig.

Vad du borde göra om gåvan var enskild för att skydda dig ekonomiskt från din fru:
1. Om gåvogivaren ville skydda dig ekonomiskt så finns det egentligen inget jätteproblem här. Kolla gåvogivarens inställning till att göra egendomen till giftorättsgods. Om gåvogivaren är okej med det är det ju bara att göra egendomen till giftorättsgods istället.

2. Om det här är något som gåvogivaren ställer sig väldigt mycket emot så kan du välja att tillämpa alternativ 3 under nästa rubrik för att gå runt problemet...

3. Ge hälften av aktierna till din fru som enskild egendom. Eventuellt blir gåvogivaren sur. Eventuellt bryr sig inte personen. Det här är något du själv får analysera. Det är dock inte första alternativet eftersom det helt enkelt går emot gåvogivarens vilja och det är lite oschysst, så se det här som ett sista alternativ.

Vad du borde göra om gåvan var enskild för att skydda bolaget från din fru:
1. Det kan ju vara så att gåvogivaren inte ville att din fru skulle ha något att säga till om i bolaget och då kan du ju acceptera detta men exempelvis dela utdelning osv med din fru, alternativt trycka upp s.k. B-aktier med sämre rösträtt men med samma rätt till utdelning. Här finns det flera olika möjligheter för att ge henne ekonomiska rättigheter utan att ge henne för mycket bestämmanderätt i bolaget.

2. Om gåvogivaren är äldre kan du vänta på att personen ska trilla av pinnen. Det kanske låter elakt, men en död person kommer knappast att återkräva en gåva och du och din fru kommer förhoppningsvis att vara tillsammans många år till, några år hit eller dit med enskild egendom spelar inte så stor roll i det långa loppet kanske...

3. Ett annat sätt att gottgöra din fru för ditt aktieinnehav är ju att du väljer att ge henne annan egendom. Det finns ju absolut ingenting i gåvoavtalet som hindrar att du ger henne en större andel av exempelvis ert gemensamma hem...
Dvs, om vi låtsas att du fått aktier värda 400 000 kr så kan ni avtala om att i en bodelning så ska din fru ha rätt till halva värdet av aktierna i fastigheten och att ni sen delar lika på resterande värde av fastigheten. Om aktierna vid er eventuella bodelning är värd 500 000 så får alltså din fru 500 000 kr av fastigheten och sedan delar ni lika på resten.

4. Gör egendomen till giftorättsgods genom avtal med din fru. Det här är dock en skitdålig idé om det finns någon typ av återtagande-förbehåll eftersom ni då kan förlora aktierna.

Rent spontant så finns det inte heller något problem att du efter en eventuell bodelning och skilsmässa ändå väljer att ge hälften av aktierna till din fru.
Det är dock inte rekommenderat att äga 50 % av ett företag med sin f.d. fru (eller någon annan ö.h.t. eftersom ingen då har bestämmanderätt) så det är väl ett alternativ som jag starkt avråder ifrån!

Lycka till med fördelningen!

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. Lind
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (726)
2021-07-21 Kan man återkalla en gåva (fastighet)
2021-07-18 Hur kan man komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-07-12 Jag vill överlåta min andel i bostadsrätt genom gåva, hur gör jag?
2021-07-12 Vilka formkrav finns för samboavtal och gåvobrev av fastighet?

Alla besvarade frågor (94273)