FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt05/08/2019

Jag har fått avslag i mitt försäkringsärende, vad ska jag göra?

Hej . Slog i ansiktet på jobbet och fick ett skapligt jack mellan ögonen , på näsbenet. Men jag åkte aldrig till vårdcentralen utan jag tejpade ihop såret själv hemma ...

Skadan är anmäld hos afa och jag har en sjuk och olycksfallsförsäkring hos trygghansa.

Men trygghansa kommer ej betala ut ersättning för ärret i ansiktet pga jag inte åkte till någon läkare .. Hur ska jag göra?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du är missnöjd med ett beslut från ditt försäkringsbolag kan du i första hand begära en omprövning av ärendet. Detta kan du göra genom att höra av dig till ansvarig handläggare på bolaget. Du kan i din begäran ifrågasätta hur bolaget har kommit fram till beslutet, på egen hand beskriva varför de gjort en felaktig bedömning eller bifoga nya handlingar som visar det du vill få fram. Om du anser att handläggaren fattat fel beslut baserat på de uppgifter som redan finns, kan du begära en omprövning av beslutet hos handläggarens chef.

Många försäkringsbolag har även en intern nämnd, Klagomålsansvarig eller Kundombudsman som överprövar beslut om du som kund begär det. Du kan även vända dig till dessa om du är missnöjd med hur bolaget hanterat ditt ärende. Vänd dig till ditt försäkringsbolag och fråga vad som gäller.

Det finns även externa nämnder man kan vända sig till om man är missnöjd med ett beslut i ett försäkringsärende. Du kan även vända dig till domstol.

Du kan läsa mer om vad som gäller om du vill klaga i ditt försäkringsärende här.

Hoppas du fått svar på din fråga!


Med vänlig hälsning,

Moa KryhRådgivare
Hittade du inte det du sökte?