Jag har blivit anmäld till IVO, och behöver en jurist. Vad händer nu, och vad ska jag göra?

FRÅGA
HejJag har blivit falskt anmäld hos IVO då jag jobbar som leg apotekare.Ivo står för inspektion för vård och omsorg. Behöver svara Ivo snarast om några frågor och vill därför ha en jurist som är involverad inom vård anmälan.
SVAR

Hej! Lawline är inte specialiserade på frågor som rör vård och omsorg, men om du vill anlita en jurist från Lawline kan du boka tid med en jurist genom formuläret här..

Om en person som arbetar inom vård och omsorg blir föremål för en anmälan enligt IVO ska personen som klagomålet gäller ha rätt att yttra sig, se information på vårdförbundets hemsida (här). Beslut får inte fattas om inte anmälaren och den som klagomålet gäller har fått möjlighet att yttra sig. När IVO väl har fattat ett beslut är besluten offentliga och går inte att överklaga.

Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (167)
2019-07-14 Kan jag anmäla en läkare för olämpligt bemötande?
2019-06-30 Kan jag få ersättning i efterhand för felaktigt utförd operation?
2019-06-30 Beslut om vård till barn samt sjukvårdspersonals skyldighet att anmäla vid misstanke om att ett barn far illa
2019-06-30 Vad kan jag göra när en feldiagnostisering leder till en allvarlig vårdskada och vårdgivaren har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter?

Alla besvarade frågor (71168)