Jag har backat in i en felparkerad bil - vem är ansvarig för skadan?

Hej! Stod parkerad på en märkt parkeringsplats i närheten av en sväng/korsning. Bilen var den yttersta bilen och stod på den sista utmärkta parkeringsplatsen. När min sambo väl ska köra, startade han bilen och backade lätt samtidig som han började titta i backspeglen, då stod en parkerad bil precis bakom honom, trots att det inte skulle finnas någon parkerad bil där. Han körde in i bilens fram huv. Vem har gjort fel och ska stå för kostnaderna?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag att hänvisa till trafikskadelagen (TSL) samt trafikförordningen (TrafikF).

I din fråga nämner du inte vilka sorts skador som har uppkommit, och om det blivit skador både på er bil och på bilen som blev påbackad. Jag utgår ifrån att det har blivit skador på den andra bilens framhuv.

Trafikskadeersättning kan utgå från trafikförsäkringen på er bil

Huvudregeln är att de skador som orsakas i följd av trafik med bil eller annat motordrivet fordon ska ersättas med trafikskadeersättning genom trafikförsäkringen (TSL 8 §). Trafikförsäkringen fungerar som ett skydd för den som drabbats av skada i trafiken. Det betyder i ert fall att skadorna på den andra bilen kan ersättas genom trafikförsäkringen på ert fordon, men ej skador på er egen bil.

Om båda fordonen var i trafik utgår ersättning vid vårdslöshet

Det har viss betydelse om en skada har uppstått när båda fordonen var i trafik. Då ska ersättningen utgå endast om någon, eller båda av förarna av fordonen orsakat en skada av vårdslöshet, (TSL 10 § andra stycket). I skadeståndsrättsliga termer talar man om vem som är vållande till en skada. En ren olyckshändelse räknas inte som vållande, utan föraren ska på något vis ha agerat vårdslöst eller i vart fall oaktsamt.

Om endast ett av fordonen var i trafik gäller ett strikt ansvar

Om bara ett av fordonen är i trafik gäller istället ett så kallat strikt ansvar för det fordonet som är i trafik. Någon bedömning av förarens agerande behöver primärt inte göras och ersättning ska utgå från det fordonets trafikförsäkring (TSL 11 §).

Är ett felparkerat fordon i trafik eller ej?

Det har diskuterats om ett fordon som är felparkerat ska anses vara i trafik eller ej. Tyvärr finns det inte några säkra svar på hur bedömningen kommer göras i ert fall och gränsdragningen är inte helt solklar. Därför tror jag att bilen som din sambo backade in i förmodligen kommer att räknas som att den var parkerad, och ej i trafik. För er del betyder det att ni sannolikt kommer vara skyldiga att stå för skadan som uppstått på den andra bilen, och detta är ett strikt ansvar. Om ni väljer att anmäla skadan till ert försäkringsbolag kan trafikskadeersättning utgå, med förbehåll för den självrisk ni eventuellt ska stå för.

Backning med bil får endast göras om det kan ske på ett säkert sätt

Om den andra bilen ändå skulle anses vara i trafik kan det vara bra att veta att din sambo förmodligen anses vara vållande till skadan, möjligen tillsammans med ägaren eller föraren till det felparkerade fordonet. Bilen som parkerat bakom er har sannolikt parkerat i strid med parkeringsförbud. I sånt fall kan bilägaren bli skyldig att stå för en del av skadan.

Det följer av trafikförordningen att backning inte får ske utan att föraren försäkrar sig om att det kan ske utan fara för övriga trafikanter (TrafikF 3 kap. 46 §). Föraren är skyldig att försäkra sig om att backning kan ske på ett säkert sätt, oavsett om det är förbjudet att parkera bakom bilen eller ej. Tänk på att gångtrafikanter eller andra trafikanter kan uppehålla sig eller passera förbi bakom bilen.

Sammanfattning

Min bedömning är att ni kommer att få stå för kostnaden för skadan som uppstått även om bilen som blev påbackad var felparkerad. Trafikskadeersättning kan utgå från trafikförsäkringen för att täcka kostnaden för skadan som uppstått på den påbackade bilens framhuv.

Mina råd

-Kontakta försäkringsbolaget där ni har tecknat trafikförsäkring på er bil. De kan hjälpa er vidare med detta ärendet.

-Även om det finns en möjlighet att få ersättning ur trafikförsäkringen kan ni såklart välja att reglera detta sinsemellan utan att använda försäkringen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Hanna LindqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd i trafiken? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000