Jag har ansökt om ersättning enligt Patientskadelagen, vad finns det för övriga möjligheter om man drabbats av en vårdskada?

FRÅGA
Hej! När jag var gravid med mina tvillingar så kunde jag under den sista månaden inte gå. Var på flertalet läkarbesök under denna tiden men ingen kände på eller undersökte höfterna utan ställde diagnosen foglossning och sa att det var normalt. 6 månader efter min förlossning (juni 2020) visade magnetröntgen (som jag fick göra för att jag fortfarande inte kunde gå normalt) att jag drabbats av avaskulär nekros som innebär att höftkulornas benvävnad dör pga nedsatt blodcirkulation, som förmodligen skett under graviditeten. Jag har opererats en gång med en borrning men den misslyckades och nu väntar höftproteser någon gång detta året. Jag har nu varit sjukskriven i över ett år pga av detta och kommer att fortsätta vara det till höfterna är bytade, min sambo är hemma och har varit det under hela denna tiden. Jag har redan anmält mitt ärende till LÖF, men undrar om jag bör anmäla detta även någon annanstans? Inte bara på grund av att jag feldiagnosticerats utan även pga inkomstförlust, sveda och värk osv.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer att börja med att gå igenom vad som gäller angående ersättning enligt Patientskadelagen. Därefter kommer jag gå igenom kort vad som gäller om man som privatperson vill anmäla ett ärende till IVO. Sedan kommer jag att gå igenom om det är möjligt att väcka skadeståndstalan mot en vårdinrättning eller enskild vårdanställd, och avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu.

Ersättning enligt Patientskadelagen

Om en patient har råkat ut för en personskada i samband med vård, behandling etcetera, kan patienten få ersättning enligt Patientskadelagen, se 6 § Patientskadelagen (här).

De situationer som enligt 6 § Patientskadelagen kan ge en patient ersättning enligt Patientskadelagen är följande:

undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt,fel hos medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning använd vid undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller felaktig hantering därav,felaktig diagnostisering,överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd,olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning, ellerförordnande eller utlämnande av läkemedel i strid med föreskrifter eller anvisningar.

För att patienten ska få ersättning ska det föreligga "övervägande sannolikhet" att skadan har orsakats av någon av situationerna som räknas upp i 6 § Patientskadelagen (uppräkningen ovan).

Vårdgivare är skyldiga att ha patientförsäkring, vilket är en försäkring som täcker patientskadeersättning. Detta framgår av 1 § Patientskadelagen (här).

Löf (länk till hemsida här) står för Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, och är en patientförsäkring för regionfinansierad vård. Patienter som har drabbats av skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård. Då kan man ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Har man blivit vårdad inom regionfinansierad vård kan man vända sig till Löf.

Genom att vända dig till Löf har du ansökt om ersättning enligt Patientskadelagen.

Mer information om ersättning för patienter finns på Patientförsäkringsföreningens hemsida (länk här).

Anmälan till IVO

Utöver anmälan till Löf kan du även göra en anmälan till IVO, inspektionen för vård och omsorg (länk till hemsida här). Om man är patient eller nära anhörig till en patient kan man informera IVO om missförhållanden inom vården alternativt anmäla ett klagomål.

Är det möjligt att driva en skadeståndsrättslig process mot en vårdgivare eller enskild vårdanställd?

Enligt Skadeståndslagen 2 kap 1 § (här), gäller att den som uppsåtligen eller av vållande (dvs. oaktsamhet) orsakar sak- eller personskada ska ersätta skadan.

I Sverige har arbetsgivaren ett principalansvar för sina anställda, se Skadeståndslagen 3 kap 1 § (här). Det innebär att det inte finns möjlighet att stämma en enskild arbetstagare på skadestånd (i det här fallet en vårdanställd) utan då får man väcka skadeståndstalan mot arbetsgivaren, i detta fall vårdinrättningen. En enskild arbetsgivare kan enbart bli skadeståndsskyldig om det finns synnerliga skäl, se Skadeståndslagen 4 kap 1 § (här).

Det är möjligt att väcka talan om skadestånd mot en vårdgivare, men det kan vara svårt att få skadestånd, då man måste bevisa att det finns ett samband mellan uppsåtet/oaktsamheten och skadan som inträffade.

Det är möjligt att en enskild läkare eller sjuksköterska kan hållas straffrättsligt ansvarig, men det är mycket ovanligt.

Vad du kan göra nu

Som jag har tagit upp kan du även göra en anmälan till IVO. Mer information om ersättning för patienter finns på Patientförsäkringsföreningens hemsida (länk här), och du kan ta kontakt med Patientförsäkringsföreningen för att ta reda på om det är något mer du kan göra. Om du har någon egen försäkring kan du kolla upp om du har rätt till ersättning ur denna på grund av det inträffade.

Om du vill komma i kontakt med Lawline kan du ringa 08-533 300 04. Receptionen är öppen 9:00-16:00 på vardagar.

Vänligen,

Jenny Hedin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (302)
2021-11-27 Vilka lagar kan bli aktuella inom LSS-omsorgen?
2021-10-31 Får verksamhet kräva vaccin intyg av besökare?
2021-10-31 Kan en praktikplats kräva att man vaccinerat sig?
2021-10-27 Kan en hyresvärd kräva att man ska vaccinera sig?

Alla besvarade frågor (97371)