FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt11/05/2021

Jag åt lunch med min sons advokat och pratade om eventuella påföljder för honom. Har jag eller advokaten gjort något fel?

Jag åt lunch med min sons advokat innan hovrätten är det okey? Vi pratade om eventuella påföljder för honnom.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga så undrar du om ditt samtal med din sons advokat skulle kunna medföra några konsekvenser för dig eller advokaten.


Har advokaten gjort något fel genom att prata med dig om eventuella påföljder för din son?
Advokaten har tystnadsplikt gentemot sin klient (alltså din son). Tystnadsplikten är omfattande, men innefattar inte allt som har med uppdraget att göra, utan begränsas av vad som krävs enligt god advokatsed (8 kap. 4 § rättegångsbalken).

Så här uttrycker sig Advokatsamfundet om tystnadsplikten: Tystnadsplikten gäller för "...det som anförtrotts advokaten inom ramen för advokatverksamheten eller som advokaten i samband därmed fått kännedom om."

Enligt min bedömning inryms inte påföljdsfrågan i den definitionen. Så länge rättegången inte hållits inom stängda dörrar är rättegången helt öppen för allmänheten, och vem som helst har möjlighet att ta del av allt som tagits upp i målet. Detta innebär ju att vem som helst som är juridiskt kunnig kan göra en egen bedömning av vilka påföljder som är sannolika för din son.

Advokaten har inte gjort något fel genom att uttala sig om eventuella påföljder för din son
.


Har du gjort något fel genom att träffa din sons advokat?
När det gäller vad ni har pratat om så har du inte gjort några fel. Advokatens tystnadsplikt och skyldigheter gäller inte för dig, och du kan heller inte få några påföljder för att du försöker få ut information från advokaten. Du bör dock vara mycket försiktig med att bjuda en advokat eller en annan offentlig uppdragstagare på saker eftersom det kan uppfattas som ett givande av muta (10 kap. 5b § brottsbalken). I ditt fall behöver du dock inte vara orolig. Även om du bjöd advokaten på lunchen skulle det knappast uppfylla kriterierna för mutbrott, särskilt inte med tanke på att du inte försökt påverka advokaten i sitt uppdrag.

Du har inte gjort något fel genom att träffa din sons advokat.


Sammanfattning:

* Att du ätit lunch med din sons advokat och diskuterat påföljdsfrågor kommer inte innebära konsekvenser för dig eller advokaten.
* Om advokaten diskuterar saker som anförtrotts honom av din son finns däremot risk för att advokaten får sanktioner mot sig.
* Var försiktig med att bjuda en offentligt uppdragstagare på saker - det kan uppfattas som ett givande av muta.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om inte är du är alltid välkommen att skicka en ny fråga till oss.Med vänlig hälsning,

Zacharias GlavåRådgivare
Hittade du inte det du sökte?