Jag arbetar som personlig assistent och har blivit utsatt för sexuellt ofredande av en brukare. Vad ska jag göra?

FRÅGA
Jag arbetar som Personlig assistent inom LSS. Jag har blivit utsatt för ofredande av gubben jag har hand om. Försökt dra ner mig i sängen, försökt ta på intima delar på mig, sagt saker som följ med mig i sängen osv. Vad kan jag göra? Vad har jag för rättigheter? Jag mår dåligt av detta. Jag lider av psykisk ohälsa på det och de gör de ännu värre.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad lagstiftningen säger angående arbetsmiljö, samt vad ofredande är. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu.

Vad säger lagstiftningen om arbetsmiljö?

I Arbetsmiljölagen fastslås att arbetsgivare ska ha en god arbetsmiljö, vilket inkluderar den psykosociala arbetsmiljön. Utöver att uppnå en bra arbetsmiljö, syftar lagen till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, vilket framgår av Arbetsmiljölagen 1 kap 1 § (här). Att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med tanke på arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen framgår av Arbetsmiljölagen 2 kap 1 § 1 st (här).

Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö, se Arbetsmiljölagen 3 kap 1 a § (här). Arbetsgivaren är skyldig att vidta åtgärder för att förhindra att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet, se Arbetsmiljölagen 3 kap 2 § (här). På en arbetsplats med minst fem arbetstagare ska det finnas ett skyddsombud, se Arbetsmiljölagen 6 kap 2 § 1 st (här).

Att bli utsatt för ofredande är inget man ska behöva stå ut med på sin arbetsplats. Om man blir ofredad på arbetsplatsen av brukare, kunder, arbetskamrater etc., är det ett arbetsmiljöproblem. Tyvärr är det inte ovanligt att personer som har arbeten där det förekommer mycket ensamarbete, vilket det ofta är om man arbetar som personlig assistent, kan bli utsatta för ofredande men även hot och våld på arbetsplatsen. Även arbeten där man jobbar natt och andra oregelbundna arbetstider kan vara utsatta.

På Arbetsmiljöupplysningens hemsida (här) finns information om vad som faller under sexuella trakasserier på arbetet, och vad man kan göra om man blivit utsatt. (Sexuella trakasserier finns inte som begrepp i Brottsbalken, utan då får man kolla om de sexuella trakasserierna faller under något brott, exempelvis ofredande eller sexuellt ofredande).

Vad innebär ofredande respektive sexuellt ofredande?

Ofredande regleras i Brottsbalken 4 kap 7 § (här). Rekvisiten för ofredande är att man fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande. Det är inte bara fysiska sammanträffanden som omfattas, utan även via exempelvis internet. Exempel på ofredande t.ex. att knuffa någon, slita i annans kläder, utöva telefonterror eller spotta spotta på någon. För att det ska räknas som ofredande måste någon bli störd. Den utsatte måste uppfatta och vara medveten om det hänsynslösa beteendet medan det äger rum.

Sexuellt ofredande regleras i Brottsbalken 6 kap 10 § 2 st (här). Sexuellt ofredande innebär en mer tydlig sexuell prägel i syfte att kränka den sexuella integriteten hos den utsatta jämfört med "vanligt" ofredande. Exempel kan vara sexuellt kränkande ord eller gester, eller att skicka en bild på sitt könsorgan till någon som inte bett om det. Beröring av bröst och könsorgan utanpå kläderna utgör typiskt sett ett sexuellt ofredande.

Vad du kan göra nu

Det låter definitvt som att du har blivit utsatt för troligen både ofredande och sexuellt ofredande. Jag rekommenderar att du läser på Arbetsmiljöupplysningens hemsida (här). Om du inte redan har pratat med din chef rekommenderar jag att du gör det. Du kan även prata med skyddsombudet på din arbetsplats, om det finns ett sådant. Om du är medlem i facket rekommenderar jag att du kontaktar facket.

Om du har fler frågor kan ni även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll