Jag arbetar inom vården och har märkt missförhållanden i verksamheten. Vad ska jag göra?

Hej ! Jag har jobbat på en gruppbostad som tar hand om 4 killar med svårigheter. Nu är det så att jag märkt att företaget som ledde just den här gruppbostaden (och många andra) missköt sig på flera sett. Så jag tänkte bara fråga om man ska göra någonting åt det, kan man stämma dem eller något? De har gjort flera fel. Ett fåtal av felen är: För att få ge medicinering till killarna på gruppbostaden så MÅSTE man ha en deligering. Men det har under flertid tillfällen som jag jobbat där hänt att de med deligering sagt åt mig (när jag stannat och jobbat själv) att jag kan ge killarna medicinen även fast jag är ensam där och att de fyller i att DEM istället gav den. Vilket man INTE får göra enligt tydliga order. Nummer 2 är att för att få jobba åt företaget på gruppbostaden så ska man ha lämnat in registerutdrag från belastningsregistret, och alla andra som jobbar där har gjort det, men jag gjorde aldrig det och har fått jobba ändå, även fast de sagt att det är ett måste. Jag glömde och dem missade det, men det är ju deras fel. (Jag har ingenting i mitt register så det spelar ingen roll på så sett, men att de missade att göra det på mig när jag jobbar med att hjälpa personer med grova sjukdomar är ju fel). Så min fråga är kan man göra något åt det här? Stämma dem eller något sådant?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du jobbar på ett gruppboende och har märkt att det är missförhållanden i verksamheten. Du skriver att de boende på gruppboendet har svårigheter, så jag antar att det är ett boende för funktionshindrade eller liknande.

Att någon som inte har delegering ger de boende deras medicin och att någon annan i personalen tidigare signerat att den har delat ut medicinen är inte tillåtet. Att alla anställda inte har behövt lämna in utdrag ur belastningsregistret innebär att det finns risk att någon som har gjort något olämpligt tidigare kan bli anställd.

Lex Sarah

Lex Sarah är en vanlig benämning på Socialtjänstlagen 14 kap 3 § (här). Där föreskrivs att alla som är verksamma inom omsorg om äldre människor eller människor med funktionsnedsättning ska vaka över att dessa får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden. Arbetar man med service och omvårdnad inom socialtjänstens område har man skyldighet enligt lag att rapportera missförhållanden i verksamheten. Viktigt att påpeka är att även risk för missförhållanden i verksamheten ska rapporteras.

En anställd ska genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande i den egna verksamheten som rör en eller flera enskilda som får insatser inom verksamheten eller kan komma ifråga för insatser. Rapporten lämnas till den som bedriver verksamheten. Det är enbart den som bedriver verksamheten som kan göra en Lex Sarah-anmälan.

Vad du kan göra nu

Till att börja med rekommenderar jag att du rapporterar de missförhållanden och risker för missförhållanden på arbetsplatsen till den som bedriver verksamheten, dvs. företaget som driver gruppbostaden. Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är skyldig att utreda rapporterade händelser om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden och även åtgärda dessa. Är missförhållandet allvarligt, ska det anmälas till IVO. I bedömningar och beslut fokuserar IVO på om utredningen är tillräckligt omfattande och att verksamheten har åtgärdat det aktuella missförhållandet.

Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny HedinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Hälso- och sjukvård? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000