Jag arbetar inom hemtjänsten. Det är stor tidspress, och vi får scheman som man rent matematiskt inte hinner med. Cheferna tillrättavisar oss ändå för att vi inte utför tillräckligt med kundtid. Är detta mobbning från chefernas sida?

FRÅGA
Hallå!Jag arbetar i hemtjänsten i en kommunal verksamhet. Vi jobbar hela tiden under tidspress och tidshets. Vi ska oftast utföra kundtider som inte är matematiskt möjligt att utföra, ändå får vi hela tiden tillrättavisningar av våra överordnade att vi inte utför tillräckligt med kundtid. Kan detta klassas som kollektiv mobbning?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad som star i lagen rörande arbetsmiljö, därefter försöka utreda om chefernas agerande kan klassas som mobbning, och avslutningsvis ge råd om vad du kan göra nu.

Vad står det i lagen om arbetsmiljö?

Det framgår av Arbetsmiljölagen 1 kap 1 § (här) att arbetstagare ska ha en bra arbetsmiljö, vilket inkluderar den psykosociala arbetsmiljön. Syftet med Arbetsmiljölagen är att skapa en god arbetsmiljö, samt att förebygga olycksfall och ohälsa.

Kan chefernas agerande klassas som mobbning?

Om cheferna uttrycker sig nedsättande eller använder kränkande ord när tillrättavisar de anställda kan det röra sig om mobbning eller kränkande behandling. Om så inte är fallet är det i varje fall stressigt på arbetet. Detta är givetvis både negativt för er anställda och för kunderna.

Vad du kan göra nu

Oavsett om det är mobbning från chefernas sida eller inte är det i varje fall ingen bra arbetsmiljö, då det är väldigt stressigt för personalen. Jag rekommenderar att du och dina kollegor försöker påtala det för cheferna. Om det finns ett skyddsombud på arbetsplatsen kan ni tala med denne. Är du med i facket rekommenderar jag starkt att du tar kontakt med facket.

Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (653)
2020-05-30 Har arbetsgivaren rätt att skjuta upp utbetalningar av lön?
2020-05-30 Har arbetstagaren rätt att få betalt även om den blir hemskickad?
2020-05-29 ​Arbetsgivarens skyldighet vad gäller uttalanden.
2020-05-26 Ej utbetald slutlön

Alla besvarade frågor (80615)