Jag är timanställd och får ingen semesterersättning, vad ska jag göra?

FRÅGA
Jag är timanställd på en krog och får inte alls betald semesterersättning, kan det vara så? Eller ska jag vända mig till någon facklig förbund?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom rätten till förmåner enligt Semesterlagen, och vad semesterersättning är. Därefter kommer jag att gå igenom ifall du som är timanställd har rätt till semesterersättning samt ge råd om vad du kan göra nu.

Rätten till förmåner enligt Semesterlagen

Arbetstagare har rätt till förmåner enligt Semesterlagen, se 1 § 1 st Semesterlagen (här). Alla arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår, 4 § 1 st Semesterlagen (här).

Vad är semesterersättning?

Semesterersättning är en ersättning som vanligen betalas ut månadsvis vid tillfälliga och tidsbegränsade anställningar. Semesterersättning betalas också ut i samband med att någon avslutar sin anställning.

När det gäller en anställning som avses pågå i högst tre månader och som inte varar längre tid, får det avtalas att semesterledighet inte ska läggas ut. I sådant fall har arbetstagaren rätt till semesterersättning, se 5 § 1 st Semesterlagen (här).

Har du som timanställd rätt till semesterersättning?

Som timanställd har du inte automatiskt rätt till semesterledighet. Däremot har du rätt till semesterersättning. Semesterersättningen är 12 % av den intjänade lönen under året, 16 b § Semesterlagen (här). Om semesterersättningen betalas ut varje månad ska det tydligt framgå vad som är lön och vad som är semesterersättning.

Vad du kan göra nu

Jag drar slutsatsen att du ska ha rätt till semesterersättning. Är du medlem i facket rekommenderar jag att du kontaktar facket. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?