Jag är polisanmäld, när kontakta polisen mig?

2021-04-22 i Förundersökning
FRÅGA
Hej, jag har blivit polisanmält för några månader sen. Målsägande sa det till mig att jag har blivit polisanmält. Polisen har fortfarande inte kommit hem till mig att förhöra. Vad kan det bero på? Och hur lång tid kan det ta tills polisen förhör mig? .
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Som jag förstår det, undrar du hur lång tid det tar innan polisen kontaktar dig när en polisanmälan gällande dig har gjorts.

Detta aktualiserar bestämmelser i rättegångsbalken (RB).

När berättar polisen att jag är misstänkt för brott?
När polisen får en polisanmälan fattas först ett beslut om att en förundersökning ska inledas, detta görs om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts (23 kap 1 § RB). Förundersökningen leds av antingen åklagaren eller en förundersökningsledare från polisen, beroende på hur allvarligt brottet är (23 kap 3 § RB). Syftet med en förundersökning är att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet samt att ge åklagaren tillräckligt med material och underlag för att kunna bedöma om åtal ska väckas (23 kap 2 § RB). I detta skede görs ofta mycket utredningar innan polisen kan ta reda på om en person ska anses skäligen misstänkt.

Är man skäligen misstänkt har åklagaren rätt att börja använda vissa tvångsmedel mot en såsom husrannsakan. Skälig misstanke föreligger enligt Justitieombudsmannen (JO 1992/93 s. 204) "när det finns vissa konkreta omständigheter som med viss styrka talar för att personen i fråga har begått den brottsliga gärningen". Enligt 23 kap 18 § RB ska den misstänkte underrättas när misstankegraden når upp till skäligen misstänkt. Den misstänkte har således rätt att veta att denne är skäligen misstänkt för ett brott, men även rätt att få löpande uppdateringar om vad som händer i förundersökningen.

Det kan dock vara så att den som leder förundersökningen finner att det inte finns tillräcklig bevisning för att väcka åtal i fallet, den läggs då ned. Sker detta innan man är skäligen misstänkt, kommer man alltså inte få något besked om att förundersökningen lagts ned eller ens startat.

Ditt fall
Har någon gjort en polisanmälan gällande dig, är det oklar exakt hur lång tid det kommer ta för polisen att höra av sig till dig. Detta beror på att underrättelseskyldigheten inte dyker upp förens du är "skäligen misstänkt". Hur lång tid det tar att komma upp till det beror på brottets allvar, handläggningstider och om konkreta bevis finns.

Hoppas att det var till hjälp!

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (563)
2021-10-14 Vad betyder åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning?
2021-10-06 När måste misstankegraden delges den misstänkte?
2021-09-30 Förundersökningsbegränsning
2021-09-30 Vad händer med förundersökningen om den läggs ned?

Alla besvarade frågor (96356)