Jag är inneboende och vill flytta. Finns det något sätt att snabbt komma ur hyreskontraktet?

2019-02-14 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Jag bor hos en kvinna och hennes son som inneboende, jag vill gärna flytta ut för att jag inte känner mig bekväm. kvinnan är respektlös och vi bor har fyra studenter som känner oss bekväm med hennes attityd. innan flytning hon sa ingenting om att hennes förldrar ska vara hemma hela tiden. de spella musik varje dag och sitta i köket. jag kan aldrig plugga eller slappna av efter en lång dag på jobbet. hennes son och hans kompisar är mycket bullriga. vi pratade med henne några gånger men inget har förändrats. Jag kan inte bor så har, jag känner mig som gallen och bo har! jag pratade med henne om att jag vill flytta harifrån men hon sa att jag måste betala 3 månader som stor på kontraktet men jag kan inte stanna har längre, det påverkar min mentalitet och känner mig stressig hela tiden nar jag är hemma. Hon vill inte hitta nån och bor har, hon vill att jag stanna 3 månader innan jag kan flytta.är det nånting jag kan göra för att annullera mitt kontrakt innan tiden?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vilken lag som gäller om man är inneboende samt vilken uppsägningstid man har. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu.

Vilken lag gäller om man är inneboende?

När hus eller del av hus upplåts till nyttjande mot ersättning gäller som regel 12 kap Jordabalken, se Jordabalken 12 kap 1 § st 1 (här). Är man inneboende är man hyresgäst, vilket innebär att Jordabalkens regler gäller. Vissa regler i Jordabalken går att avtala bort, men många regler är tvingande till hyresgästens förmån.

Det framgår inte av din fråga om du och kvinnan du bor hos har skrivit något avtal som reglerar hyresförhållandet. Det finns inga formkrav på hyresavtal, så ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt. Dock är ett skriftligt avtal att föredra ur bevissynpunkt. Ett hyresavtal ska upprättas skriftligt om antingen hyresvärden eller hyresgästen begär det, se Jordabalken 12 kap 2 § st 1 (här).

Vilken uppsägningstid har en hyresgäst, i detta fall en inneboende?

Har ett hyresavtal ingåtts för bestämd tid upphör det att gälla vid hyrestidens slut, se Jordabalken 12 kap 3 § st 2 (här). Jag kommer inte att gå in på i vilka fall hyresgästen kan ha besittningsrätt, då du inte vill bo kvar utan istället vill flytta.

Hyresavtal som gäller för obestämd tid ska sägas upp för att upphöra att gälla, se Jordabalken 12 kap 3 § st 1 (här). Vid hyra av bostad eller del av bostad kan avtalet sägas upp med tre månaders uppsägningstid, dvs. att det upphör att gälla vid det månadsskifte som infaller närmast efter tre månader från uppsägningen, om parterna inte har avtalat om längre hyrestid, se Jordabalken 12 kap 4 § p. 1 (här). Denna uppsägning gäller för båda parter.

Som hyresgäst av en bostadslägenhet har man alltid rätt att säga upp avtalet så att det upphör att gälla vid månadsskiftet som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen, se Jordabalken 12 kap 5 § st 1 (här). Hyresgästens rätt till tre månaders uppsägningstid går inte att avtala bort.

Vad du kan göra nu

Det finns tyvärr inget sätt för dig att komma ur avtalet tidigare, utan det är tre månaders uppsägningstid. Kvinnan du bor hos kan givetvis inte tvinga dig att faktiskt bo kvar under uppsägningstiden men du kommer att behöva betala hyra under den perioden. Mitt råd blir att du säger upp hyresavtalet fortast möjligt och letar efter annat boende.

Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1149)
2019-05-22 Skälig hyra för rum i lägenhet
2019-05-08 Kan min hyresvärd säga upp mitt hyresavtal med hänvisning till "bristande behov"?
2019-05-06 Andrahandshyresgästens ansvar i förhållande till förstahandshyresgäst respektive fastighetsägare
2019-05-06 Jag hyr en bostadsrätt i andra hand. Kontraktet är tidsbestämt. Har jag rätt att säga upp lägenheten en månad tidigare?

Alla besvarade frågor (69196)