Jag är åtalad för stöld. Vad kommer att hända nu?

FRÅGA
Hej! Jag är en 41 år gammal man som blev stoppad för stöld på min arbetsplats för 3500kr. Polisen kom och jag erkände allt, sen gick jag på ett polisförhör osv där polisen sa att jag kommer att få böter att betala. Men nu har jag istället fått ett brev hem att jag stäms till tingsrätten (förundersökning) för att svara på åtal !! Jag vet inte varför har det blivit så istället , är det domstol jag går på eller endast att berätta vad som hade hänt trotts att jag har berättat till polisen ? Det står i brevet att de har inte bestämt ett straff ännu samtidigt som det står att jag inte får personlig försvarare och att en personlig försvarar är endast när åklagaren är osäker på vilken påföljed jag ska få, va betyder det? Riskerar jag ett fängelsestraff? Vad ska kan göra? Vad tror ni kommer att hända när jag är där? Finns det någonting jag kan göra för å göra det mildare för mig själv? Har står ångest o kan knappt äta eller sov. Obs detta är första gång jag stjäl!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det har du gripits misstänkt för stöld på din arbetsplats. Värdet av det stulna uppgick till 3.500 kronor. I polisförhör sa polisen att du skulle få böter att betala men du har nu fått ett brev om att du blivit stämd till tingsrätten. Du undrar nu vad som kommer att hända och vad du riskerar.

När polisen får vetskap om att ett brott har begåtts inleds det en förundersökning. Så skedde i samband med att du ertappades för stölden på din arbetsplats och polisen kontaktades. Under förundersökningen har polisen till uppgift att utreda om det begåtts ett brott och vem som har begått brottet. Åklagaren ska därefter ta beslut om det finns tillräcklig bevisning för att väcka åtal. Förhöret under förundersökningen är ett medel för att få fram bevis. Vid ringa stöld (under ett värde om 1.250 kronor) utdelas i regel böter. I annat fall väcker åklagaren istället åtal och det blir upp till domstol att avgöra om det är bevisat att du är skyldig samt påföljden (straffet).

Straffet för stöld är fängelse i högst två år (8 kap. 1 § brottsbalken). Vilket straff som utdöms kommer dock bland annat att vara beroende av till vilket värde du stulit och om det finns några försvårande omständigheter. Även om det finns ett högsta straff om två års fängelse riskerar du inte fängelse för en stöld till ett värde av 3.500 kronor.

Offentlig försvarare ska utses om den misstänkte är anhållen eller häktad och hen begär det. Offentlig försvarare ska även utses om den misstänkte begär det och hen är misstänkt för ett brott för vilket det inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader. Offentlig försvarare ska även utses om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet, om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till en annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller om det i övrigt finns särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör (21 kap. 3 a § rättegångsbalken).

I ditt fall är det rimligt att anta att du kommer att dömas till någon form av icke-frihetsberövande påföljd, dvs. inte fängelse. Du förefaller vara ostraffad och värdet av det tagna är förhållandevis lågt. Givetvis går det inte att sia om exakt vilket straff du kommer att få men det är tänkbart att du kan dömas till villkorlig dom för det som inträffat. Till villkorlig dom kan man dömas om brottet inte är tillräckligt allvarligt för att ge fängelse och om domstolen bedömer att man inte kommer att begå nya brott. Den som döms till villkorlig dom får en prövotid på två år. Om man missköter sig under den villkorliga domen och begår nya brott kan domen omvandlas till ett annat straff. En villkorlig dom förenas ofta med böter eller med samhällstjänst.

Eftersom du är kallad till domstol har du en skyldighet att komma dit. Under förhandlingen kommer åklagaren att berätta vad hen anser att du gjort och vilka bevis det finns därom. Sedan kommer du att höras. Du får möjlighet att berätta om vad som skett. Har du erkänt tidigare och du anser att så är riktigt gör du förslagsvis det även i domstolen.

Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?