Istadarätt beträffande testamentsförordnande

2016-09-10 i Testamente
FRÅGA
Min särbo o jag har testamente mellan oss. Jag har ett barn (,han har inga) . Mitt barn står som arvinge efter honom om jag skulle dö före honom. Hon har ett barn. Hon har avlidit för 2 år sedan. Min fråga är om hennes barn automatiskt träder in som arvinge i stället för modern .
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om arv återfinns i ärvdabalken, se här.

Som jag förstår din fråga har din särbo och du gjort ett inbördes testamente där ni anger att ni ska ärva varandra. Vidare har ni angett att efter att din särbo har dött, arvet från dig ska gå vidare till ditt barn. Ditt barn har nu gått bort, men lämnade efter sig ett eget barn. Blir barnbarnet berättigad till arv genom testamentet? Detta testamente kränker i och för sig rätten till laglott som bröstarvingar har, men jag kommer inte gå in på det.

Ett testamentsförordnande beträffande en arvinge som är bröstarvinge kan vid bröstarvingens död bli gällande mot dennes arvingar, se 11 kap. 6 § ärvdabalken. Bröstarvingens barn tar då över rätten till arv enligt testamentet. Detta kallas istadarätten (att man träder i annan ställe beträffande rätten till arv). Svaret är således jakande. Barnbarnet tar över barnets rätt till arv genom testamentet.

Jag kan dock rekommendera att detta skrivs in i testamentet, dvs. att ni uppdaterar testamentet i enlighet med dessa ändrade förhållanden, för att slippa eventuell framtida osäkerhet eller tvist.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2606)
2020-09-26 Full äganderätt och fri förfoganderätt
2020-09-26 Kan barnbarnet ta över huset?
2020-09-25 Förvaring av testamente
2020-09-25 Hur gör jag om jag inte vill att någon ska ärva mig?

Alla besvarade frågor (84405)