Investera enskild egendom i samboegendom

FRÅGA
Skall ge en dotter pengar som hon kommer att använda till kontantinsatsen till den bostad hon, sambon och deras 2 barn skall flytta till, jag tänker skriva att det är enskild egendom och att det är förtida uttag på arv. Finns det risker med detta? Vill absolut inte att sambon kommer åt pengarna vid en ev separation.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i sambolagen och ärvdabalken (ÄB).

Bostaden är samboegendom

När ett samboförhållande upphör ska en bodelning ske mellan samborna om någon av samborna begär det, där samboegendomen fördelas mellan dem (8 § sambolagen). Med samboegendom avses sambors gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Med sambors gemensamma bostad avses att syftet är att bostaden ska vara sambornas gemensamma hem och att den huvudsakligen används för det ändamålet (5 § sambolagen).
Då din dotter, sambon och deras barn ska flytta in tillsammans i bostaden, utgår jag ifrån att det är sambornas gemensamma hem och därmed utgör samboegendom som ingår i en eventuell framtida bodelning.

Pengar ingår inte i en bodelning mellan sambos. Om din dotter placerar pengarna i bostaden kommer bostaden i sin helhet bli samboegendom, eftersom den kommer utgöra deras gemensamma bostad. Huvudregeln är att pengar som en sambo investerar i det gemensamma hemmet inte fås tillbaka vid en ev. bodelning, eftersom att pengar inte utgör samboegendom, men det blir annorlunda om pengarna är sambons enskilda egendom.

Enskild egendom är inte samboegendom

I samboegendom ingår inte egendom som en sambo fått genom exempelvis gåva med villkoret att det ska vara mottagarens enskilda egendom (4 § p. 1 sambolagen). Samma gäller för egendom som trätt i dess ställe, t.ex. pengarna har investerats i en bostad (4 § p. 4 sambolagen).

Detta innebär att om du ska ge en summa pengar till din dotter som hon ska använda till att finansiera bostaden hon och hennes sambo ska köpa, bör du upprätta ett gåvobrev där du skriver att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom. Din dotter kommer då att få behålla gåvan om hon och sambon i framtiden skulle separera och du säkerställer att sambon inte kan komma åt gåvan. När du ger en gåvan till din dotter kommer gåvan som huvudregel att ses som ett förskott på arv (6:1 ÄB). Du behöver alltså inte skriva att det ska vara förskott på arv, då presumtionen är att gåvor från en förälder till sitt barn anses utgöra förskott på arv, men det går även att skriva det i gåvobrevet för att det ska vara tydligt.

Risk för sammanblandning

Det finns dock en viss risk när enskild egendom används för att delfinansiera samboegendom och det är om en sammanblandning sker mellan enskild egendom och samboegendom, då risken är att den enskilda egendomen anses förlorad. Om det skett en sammanblandning är upptill domstolen att avgöra, men för att undvika detta är det viktigt att säkerställa att det går att avgöra vad som är enskild egendom och vad som är gemensamt. En bra idé är att din dotter och hennes sambo skriver ett samboavtal där de bestämmer hur bostaden ska delas vid en eventuell separation, och att sambolagen inte ska gälla. Sambolagen är dispositiv, vilket innebär att den avtalas bort och gäller om inget annat har avtalats (9 § sambolagen).

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis bör du upprätta ett gåvobrev där du skriver att gåvan är enskild egendom. Om du vill att gåvan ska utgöra förskott på arv kan du skriva det i gåvobrevet, men du behöver inte eftersom gåvor från förälder till barn som huvudregel utgör förskott på arv. Vid en eventuell separation kommer din dotter ha rätt till sin enskilda egendom, men det finns en viss risk för sammanblandning där egendomen kan förlora karaktären som enskild egendom. För att undvika detta är det viktigt att det går att avgöra vad som är enskild egendom och vad som är samboegendom, och det är bra om din dotter och hennes sambo skriver ett samboavtal där de reglerar hur bostaden ska fördelas vid en separation.

Om ni vill ha hjälp med att upprätta gåvobrev eller samboavtal är ni välkomna att kontakta oss på 08-533 300 04 eller boka tid med en jurist på lawline.se/boka.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Ambjörn
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3064)
2022-01-28 Kommer min husvagn att ingå i sambodelningen vid en eventuell separation?
2022-01-27 Hur skiftas arv gällande bostad om ena sambon avlider?
2022-01-25 Behöver man skriva ett samboavtal?
2022-01-17 Hur ska vi dela våra tillgångar om vi har avtalat bort sambolagen?

Alla besvarade frågor (98703)