Invändning om nöd då olovlig körning begåtts pga hot

Hejsan, om det bevisas av polis, efter hen blivit stoppad, att en minderårig blivit fysiskt hotad till olovligkörning i bil, vad blir påföljderna?. Den minderåriga har också uppkörning för lätt-motorcykel månaden efter, Med vänlig hälsning.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Påföljden vid olovlig körning är vanligtvis böter. Om man tidigare innehaft körkort som blivit återkallat eller om brottet skett vanemässigt eller om brottet i övrigt är att anse som grovt, kan man dömas till fängelse i högst sex månader (se 3 § lagen om straff för vissa trafikbrott). Om man däremot har begått brottet på grund av att man blivit hotad till det kan man göra en invändning om nöd som är en så kallad ansvarsfrihetsgrund. Om domstolen finner att man handlat i nöd ska man frias.

För nöd krävs att det funnits en fara som hotar liv, hälsa, egendom eller annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse. Det ska dock påpekas att bestämmelsen är avsedd att tillämpas endast i undantagsfall. Faran för det skyddade intresset (t.ex. fara för ens eget liv) ska vara relativt akut för att nöd ska föreligga. Vid prövningen ska också beaktas vilka andra handlingsalternativ, förutom att olovligen köra fordronet, som den hotade kunde ha valt.

Det måste alltså bevisas att:

1. Hotet var allvarligt menat (reell fara för ens liv t.ex.)

2. Faran var fortfarande akut när personen satte sig i fordonet och under hela färden samt

3. Det fanns inga andra realistiska handlingsalternativ än att köra fordonet.

Jämför gärna rättsfallet RH 2010:69 där en man dömdes för stöld trots att han invände att han blivit hotad till att begå stölden.

Hälsningar

Viktor LennartssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo