Intrång i hemfridszonen - Allemansrätten.

2019-06-25 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Jag hyr ett privat hus, får vaktmästare gå in i huset eller vara på tillhörande tomt utan min kännedom eller tillstånd om han fått det av ägarna?
SVAR

Grundregeln i allemansrätten är att vi får gå nästan överallt i naturen och på annans mark så länge vi inte stör eller förstör, detta framgår av 2 kap. 15 § fjärde stycke regeringsformen där det står att alla ska ha tillgång till naturen genom allemansrätten.

Men det finns några undantag. Vi får inte gå på växande gröda och vi måste ta hänsyn till hemfridszonen.

Hemfridszonen är området närmast runt ett bostads- och fritidshus där den boende har rätt till ett privat område och att få vara ostörd. Inom hemfridszonen har fastighetsägaren eller hyresgästen full rådighet över marken, och ingen får vistas där utan lov av denne. Inom hemfridszonen gäller således inte allemansrätten. om du inkräktar i den kan man dömas för hemfridsbrott och böter enligt 4 kap. 6 § brottsbalken.

Tillhörande tomt – Hur stor är hemfridszonen?

Det finns ingen lag som reglerar hur stor en hemfridszon är. Detta är också ett väldigt omdiskuterat ämne inom juridisk doktrin (litteratur). I juridisk litteratur brukar det pratas om avstånd från fastigheten och hör- och synlighet från fastigheten. Det diskuteras även att en tomt med staket kan göra att hemfridszonen anses vara större. Vilket av dessa som är det mest tillämpliga är inte klargjort. Litteraturen är verkar dock vara hyffsat överens om att en zon på 15–20 meter runt fastigheten ska anses vara skyddad av hemfridszonen men denna kan även vara längre beroende på förutsättningarna.

Vad gäller tillhörande tomt vet jag inte vilket avstånd det rör sig om från huset och det gör att det blir svårt att säga om vaktmästaren gör intrång i din hemfridszon. Däremot får vaktmästaren inte gå in i ditt hus utan din kännedom. Att det skett innebär en intrång i din hemfridszon.

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vänligen,

Robin Badili
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1977)
2020-09-17 Vad gäller om säljare av fastighet lämnat kvar möbler och inte städat?
2020-09-15 Plantera häck mot tomtgräns till grannen
2020-09-12 Har jag rätt att kräva att grannen klipper eller tar bort häcken?
2020-09-12 Ändra äganderätt av fast egendom under pågående äktenskap

Alla besvarade frågor (84206)