FrågaFAMILJERÄTTÄktenskap och äktenskapsförord30/06/2022

Internationella äktenskap

Jag ska gifta mig med en egyptisk man I Kairo, vad behöver jag i form av dokument inför giftermålet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Internationella äktenskap regleras i lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap. I 1 kap 7 § sägs att äktenskap som ingåtts utom riket enligt främmande lag anses giltigt till formen, om det är giltigt i den stat där det ingicks. Här sägs att om det äktenskap ni ingår är giltigt enligt egyptisk lag så erkänns äktenskapet också i Sverige. Således är alltså utgångspunkten för äktenskapets giltighet att det ingås i enlighet med egyptiska föreskrifter, något som står bortom svensk juridik. Jag rekommenderar därmed att ni kontrollerar med egyptiska myndigheter vad de kräver för att ert äktenskap ska anses giltigt.

Med vänlig hälsning, 

Gustav OtteboRådgivare