Internationell privaträtt och skadestånd för produktskada

2017-07-21 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Jag importerade en elcykel från Tyskland för lite mer än ett år sedan har nyligen brutit mitt ben på 3 ställen som resultat av att en bult som håller fast sadeln gått av när jag satte mig ner efter att ha trampat upp fart. Jag har opererats två gånger och sjukskriven snart 3 månader, stora ärr på benet på båda sidor om fotleden. Undrar hur man går till väga juridiskt för att slå dessa på fingrarna.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag passa på att beklaga skadan. Jag hoppas du kommer bli återställd!

Det du kan börja med är att höra av dig till det tyska företaget och förklara vad som hänt. I flera fall är företagen behjälpliga och du kan då få skadestånd redan där. Om de inte är behjälpliga, måste du stämma företaget för att få ut ditt skadestånd.

Din fråga berör då vad som inom juridiken kallas för internationell privaträtt. Då skiljer man först på vilken lag som gäller (svensk eller tysk) och sen vart man kan stämma (Sverige eller Tyskland).

Jag börjar med valet av lag. Det är ganska krångligt och innehåller ganska många saker som beror på omständigheter. Men jag ska skriva så tydligt som möjligt så får du återkomma med en ny fråga om du undrar något mer.

När det rör sig om en europeisk skadeståndsfråga är det den så kallade ”ROM II”-förordningen som gäller. Däri sägs att det vid produktskador (vilket detta är) ska tillämpas antingen:

1. Lagen i det land där den skadelidande (du) har din vanliga vistelseort om varan också saluförts där. Om du då bott i Sverige och behövt importera den från Tyskland och det tyska företaget inte självständigt sålt den här, fungerar inte detta. Då går man istället vidare till 2. 2. Lagen i det land där produkten förvärvades, om produkten saluförts i det landet. Då gäller samma frågeställning som ovan. Då går man istället vidare till 3. 3. Lagen i det land där skadan uppkom, om produkten saluförts i det landet. Samma saluförs-problem gäller även här.

Det framgår visserligen inte av din fråga, men jag förutsätter att ingen av punkterna ovan stämmer. Då tittar vi istället på om det tyska företaget kunde ha förutsatt att varan blev såld här i Sverige. Då tittar man på om det fanns möjlighet att beställa till Sverige direkt från deras hemsida eller om du behövde åkta till Tyskland för att hämta cykeln. Om det tyska företaget inte rimligtvis kunde förutsätta cykeln skulle hamna här, ska de då inte drabbas av att svensk lag tillämpas. Kort sagt så visste de inte, så ska tysk lag tillämpas i målet. Visste de inte, är det ännu inte säkert.

Om vi inte uppfyllt något av vad som står ovan, faller man tillbaka på den allmänna huvudregeln. Den säger att vi då tillämpar lagen i det land där skadan uppkommer oavsett i vilket land den skadevållande händelsen inträffade och oavsett i vilket eller vilka länder indirekta följder av händelsen uppkommer.

Eftersom skadehändelsen och skadan kom samtidigt, är det alltså lagen i det land där bulten som höll fast sadeln gick av och skadade dig. Är detta Sverige, tillämpas svensk rätt. Var det i Portugal, tillämpas portugisisk rätt och så vidare.

Angående valet av domstolsland gäller följande.

När det rör sig om en produktskada, har EU-domstolen gett en vägledande dom som säger att det är domstolen på den ort där produkten tillverkades som är behörig att ta upp en fråga om skadestånd orsakat att produkten. Detta kommer ur EU-domstolens dom Mål C-45/13 Kainz. Detta gäller även om du importerat den av en affär som agerar mellanhand. Det är alltså tysk domstol som är behörig, om du ska stämma det tyska företaget.

Sammanfattningsvis gäller alltså att:

Den lag som kommer tillämpas på skadeståndet är beroende på omständigheter som inte framgår av frågan. Mycket tyder dock på svensk rätt.

Den domstol som är behörig att pröva frågan om skadestånd är den domstol som ligger på den tyska tillverkningsorten och det är alltså där du får stämma.

Tilläggsvis vill jag också säga att det finns en ytterligare regel som kan göra att du kan stämma i Sverige. Om du väcker talan här, förslagsvis där din skada uppkom, och det tyska företaget inte invänder att det är fel domstol du väckt talan vid, får den svenska domstolen automatisk behörighet.

Hoppas du fått svar på dina funderingar. Undrar du något mer kan du antingen ställa en ny fråga på hemsidan, eller ringa vår telefonrådgivning på 08 – 533 300 04 (Mån-fre 10-16) och säga att du fått svar på en fråga men vill ha kompletterande information.

Jag önskar dig lycka till!

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (660)
2021-07-31 Vilket ansvar har badhus för personskador?
2021-07-31 Anlita advokat och hemförsäkring
2021-07-31 Skada på parkerad bil under arbetstid: vems ansvar?
2021-07-26 Övervakningsgarant för fallfärdigt hus

Alla besvarade frågor (94564)